academics

الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)

الگوریتم کلونی زنبور عسل (ABC)چکیده هوش جمعی شاخه ای از پژوهش بر اساس جمعیت است که مدل های جمعیتی از عوامل مورد تداخل یا ازدحام که می توانند خود سازماندهی کنند . کلونی مورچه، ازدحام پرندگان و یا زنبورها یک نمونه ساده ای از سیستم جمعیتی است. دیگر نمونه ای از هوش جمعی کلونی زنبور عسل در اطراف کندو است

کاراموزی آشنايي با امور برق

کاراموزی آشنايي با امور برق فرمت فایل: WORD قابل ویرایشتعدادصفحات:44مقدمه:فصل اولآشنايي با امور برق شهرستان اسفرایناهداف شرکت توزيع عبارت است از:اداره بهره برداريوضعيت سرويس دهی به مشترکين در موقع بروز اتفاقات و خاموشيهافصل دومآشنايي با شبکه هاي توزيع1-2- شبکه باز (شعاعي)2-2- شبکه هاي از دو سو تغذيه