👈 فروشگاه فایل 👉

نرم افزار مدل غذای کوچک

ارتباط با ما

... دانلود ...

نرم افزار مدل غذای کوچک

مدل کوچک غذا یی یک نرم افزار بسته ای در ویندو ز است که مشتمل بر الگو های بسیار دقیقی بوده است واین امکان را برای کاربران فراهم می سازد تا غذایی سالم وایمن برای خود در کامپیوتر شخصی شان پیش بینی کنند . یک مرکز برنامه پیشرفته برنامه ریزی و تحقیقاتی در بریتانیا متعهد شد تا نمونه های بسیاردقیقی در این خصوص ایجاد کند که میزان رشد ،عدم فعالیت باکتریها ودر نهایت اسیب پذیری ﮋنتیکی ان را در اثر گرما پیش بینی کند . البته تامین هزینه امر فوق بر عهده وزارت کشاورزی ، اداره شیلات و سازمان مواد غذا یی این کشور (MAFF ) بود . هدف اصلی بعدی ، ضمیمه کردن الگو های در برنامه نرم افزاریست که از انها به عنوان مدل غذا یی کوچک نام میبریم . اظهارات وپیشبینی ها ی مربوط به این مدل های غذا یی کوچک برای نخستین بار توسط یک شرکت خدماتی در اختیار صنعت مواد غذا یی قرار گرفت . در این برنامه تحقیقاتی که از سال 1992 تا سال 1994 به اجرا درامد کلیه ازمایشگا ها مشارکت نمودند . MAFF نیز در سال 1994 به کار خانه تولید کننده این مدل های غذا یی کوچک پراونه و جواز تولید واگذار نمود . شرکت های نرم افزاری ICS و STD نیز با الحاق خود به شرکت تولید کننده مدلهای غذا یی کوچک ،بازار مربوط به این مدلها را در دست گرفتند . از اواخر سال 1994 تولید این محصول اغاز شده و بصورت شبکه و به شکلی ساده در اختیار کاربران قرار گرفت . این نرم افزار حاوی نمو نه های رشد یافته ایست که مشتمل بر تمامی باکتر یهای موجود در تمام مواد غذا یی می باشد ، همچنین این نرم افزار شامل نمونه های زنده ای از کامپیلو باکتر ججونی می باشد . علاوه بر مدل های فوق نمو نه های رشد یافته ای مرتبط با بخش های خراب در نظر گرفته شده که شامل لاکتو باسیلوس پلانتروم ، برو تریکس سفاکتا ، ساکار ومایسس سرویسیا و زیگو ساکارو مایسس بایلی می باشد . برای برخی از ارگانیسم ها بیش از یک الگو بکار گرفته می شود . عوامل متعدد تنظیم کننده بر انها تاثیر گذاشته و کنترل انرا بر عهده دارند . انواع دیگری نیز در رابطه با مرگ در اثر حرارت نیز برای موجوداتی از قبیل سالمو نلا ، مونو سیتوﮋنز، اسچریچاکولی ، یرسینیا انترو کو لیتی ها، بتو لینوم و ساکارو مایسس سرویسیا وجود دارند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت اصول طراحی ورودی محله کارآفرینی تاسیس آژانس مسافرتی سیر کودک جزوه کاراته دانشگاه امیرکبیر دانلود گزارش کارآموزی شركت مهار استرس در کنکور و شب امتحان