👈 فروشگاه فایل 👉

یک آنالیز چند سطحی از اقلیم تیمی و روابط تبادلی اینترپرسونال در محیط کار

ارتباط با ما

... دانلود ...

یک آنالیز چند سطحی از اقلیم تیمی و روابط تبادلی اینترپرسونال در محیط کار

عنوان: یک آنالیز چند سطحی از اقلیم تیمی و روابط تبادلی اینترپرسونال در محیط کار

قالب: Word

تعداد صفحات: 18

چکیده

این مقاله به منظور پیشبرد پژوهش در روابط تبادلی میان فردی بین سرپرستان، زیردستان و همکاران در محل کار توسط یکپارچه سازی تبادل اجتماعی، روابط دوستانه¬ی محیط کار و تحقیقات اقلیم به منظور توسعه یک مدل چند سطح. E مدل با استفاده از مدل سلسله مراتبی خطی (HLM) را در راستای توسعه¬ی یک مدل چند سطحی به انجام رسیده است. ما این مدل را با استفاده از مدل سلسله مراتبی خطی (HLM) با داده های به دست آمده از یک نمونه از 215 زوج مدیر از کارکنان مشغول به کار در 36 تیم مورد تست قرار دادیم. در سطح فردی، تبادل عضو رهبری مرتبط با دوستی در محیط کار شناخته شد. علاوه بر این، دوستی در محیط کار ارتباط مثبت با تبادل عضو تیمی (TMX) و اقلیم عاطفی بوده و تعدیل شد. این یافته ها نشان می دهد که رابطه بین LMX با کیفیت بالا، افزایش دوستی در محیط کار بین کارکنان همراه است. به ویژه هنگامی که اقلیمی عاطفی قوی است.

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با آمپرمتر و طرز کار آن پاورپوینت پایداری شهری گزارشي از رأي ديوان بین‌المللي دادگستری در قضيه لاكربي: ايرادات مقدماتي ملاقات با مشتري قبل از طراحي پروژه مسكوني تحقيق بررسي حقوق زن در اسلام