👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل میکروبیولوژیک در کارخانه نیشکر، افزایش کیفیت شکر و کاهش ضایعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل میکروبیولوژیک در کارخانه نیشکر، افزایش کیفیت شکر و کاهش ضایعات

عنوان: کنترل میکروبیولوژیک در کارخانه نیشکر، افزایش کیفیت شکر و کاهش ضایعات

قالب: Word

تعداد صفحات: 15

چکیده

در بویس روگ موریس شکر خام برای مصرف اروپا تولید می شود. جمعیت میکروبی موجود در شکرخام هم مانند اندازه و رنگ دانه های شکر، یکی از پارامترهای اصلی کیفیت محسوب می شود. بنابراین یکی از مسایل مهم تولید، کنترل میکروبیولوژیک است. در این مقاله نمای کلی از جمعیت میکروبی در فرآیند تولید شکر خام آورده شده است. آنالیزهای خاص مثلPH، اندازه گیری میزان گلوکز و فروکتوز به پیدا کردن نقاط بحرانی در فرآیند تولید، کمک می کند. تغییرات برنامه بهداشت با افزودن بیوسیدها مورد ارزیابی قرارگرفت. این برنامه حتی شامل کارکنانی که در فرآیند درگیر بودند هم می شد. نتایج حاصل، بهبود در این روند را به وضوح نشان می داد.

مقدمه

در هر کارخانه شکر، مهم ترین هدف، کاهش ضایعات به حداقل میزان ممکن است. علاوه بر ضایعات فیزیکی شکر، محاسبه این که چه مقدار از شکر به صورت هفتگی از طریق اینورژن )تجزیه( شکر در طول فرآیند کارخانه از دست می رود، بسیار سخت می باشد. این اینورژن می تواند شیمیایی ) اثرات دما، PH، زمان ماند و مواد جامد محلول) و یا به طریق بیوشیمیایی باشد. در دو سال گذشته، پیشرفت های مطالعاتی زیادی در مورد اثر ضایعات اینورژن شیمیایی (به عنوان مثال، در مرحله تبخیر( انجام شد.

در بویس روگ موریس، میزان ضایعات حاصل از تجزیه باکتریایی در دیفیوزر تعیین شد و سعی شد که به این سؤالات پاسخ داده شود.

چه جمعیت میکروبی از باکتری ها در قسمت های مختلف کارخانه وجود دارد و در صورت وجود این میزان تا چه حد قابل قبول است؟

در کدام مرحله در طول فرآیند کارخانه نوع خاصی از باکتری رشد می کند؟

چطور باید بیوسید کافی در طول فرآیند تامین شود؟

👇محصولات تصادفی👇

بررسي اثر مهد كودك بر هوش دانش آموزان پاية اول ( دختر و پسر ) دانلود پاورپوینت سرطان cancer_stem_cells تعریف و کلیات شرکت سهامی دانلود طرح توجیهی تولید نان لواش باورهای فطری از دیدگاه فلاسفه و متکلمین اسلامی