👈 فروشگاه فایل 👉

کنترل لوپ بسته ی تریستور سوئیچ شده خازن (TSC) برای جبران توان ری اکتیو

ارتباط با ما

... دانلود ...

کنترل لوپ بسته ی تریستور سوئیچ شده خازن (TSC) برای جبران توان ری اکتیو

عنوان: کنترل لوپ بسته ی تریستور سوئیچ شده خازن (TSC) برای جبران توان ری اکتیو، متن ترجمه به فارسی

قالب: Word

تعداد صفحات: 9

چکیده

توسعه در سیستم انتقال توان الکتریکی و افزایش بار تقاضا شده نیازمند سیستم هایی است که بسیار سریع عمل کرده و مورد اطمینان باشند. امروزه، سیستم های انتقال انعطاف پذیر AC (FACTS) یکی از موضوعات مورد توجه در مهندسی سیستم های قدرت شده است. این تکنولوژی استفاده از قطع کنندگان مدار بزرگ و کند را منسوخ نموده و از ابزارهای شبه رسانای بسیار کاربردی مانند تریستورها، GTO ها یا IGBT ها استفاده می کند. کنترل لوپ بسته، این سیستم را بسیار مورد اطمینان می سازد که ولتاژ و تغییرات فرکانس ایجاد شده در سیستم را احساس می کند، کارهای چاره ساز را به شکل همزمان انجام می دهد. واکنش زمانی این سیستم ها بسیار کمتر از قطع کننده های مدار می باشد. در این مقاله کنترل لوپ بسته کنترل کننده ی FACTS برای جبران مقاومت موازی بحث شده و شبیه سازی با استفاده از Matlab، 7.8 انجام گرفته است. بار افزایش یافته و واکنش برای هر دو استراتژی لوپ بسته و باز چک شده است. در کنترل لوپ بسته، پروفایل ولتاژ می بایست حفظ شود. علیرغم تغییرات ناهمسان بار، پایانه ی دریافت ولتاژ با محدودیت تعیین شده باشد. برای حفظ ولتاژ، پایانه ی دریافت ولتاژ می بایست محسوس باشد و با ارزش محدودیت تعیین شده مقایسه شود و سپس طبق آن، عملیات جبران انجام شود.

اصطلاحات کلیدی: مدل لوپ بسته، پایانه ی دریافت ولتاژ، (Vr) پالس ورودی همزمان شده، ولتاژ نهایی فرستاده شده و خازن سوئیچ شده ی تریستور (TSC)

👇محصولات تصادفی👇

کد فرترن برنامه محاسبه انتگرال معین به روش ذوزنقه ای پروژه آمار دوستان چه اثري بر انسان دارند تحليل ماده 41 قانون مجازات اسلامي طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی تاريخچه شركت رهنمون فناوري اطلاعات