👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه بررسی و انجام محاسبات تاسیسات الکتریکی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه بررسی و انجام محاسبات تاسیسات الکتریکی

در این پروژه تمام تلاش خود را بکار گرفته ایم تا یک پروژه ای تهیه شود که هم از نظر محاسباتی بصورت تئوری وهم از نظر عملی(تجربی) طبق دستور العمل ها و آئین نامه هایی که توسط موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، وزارت نیرو و استانداردهای معتبر بین المللی همچون IEC و... مفید واقع شود واز آن بتوان بعنوان یک راهنمای کلی در اجرای تاسیسات برقی استفاده کرد

فصل اول

تعاریف و اصطلاحات متداول در برق

فصل دوم

وسایل کنترل و حفاظت

فصل سوم

خطرات برق و مقررات ایمنی

فصل چهارم

سیم های عایق دار و کابل های استاندارد ایران

فصل پنجم

جریان مجاز

فصل ششم

یک پروژه دانشگاهی به عنوان مثال استفاده شده است

فصل هفتم

جداول مرجع و اشکال

👇محصولات تصادفی👇

مجموعه 125 عکس با کیفیت از کریستیانو رونالدو (فوتوشاپی) گزارش کارورزی قالبسازی شرکت نوتاش قالب تهران بررسي و مقايسه رشد صنعت در كشورهاي گوناگون تابع متغير مختلط 1 بررسی کشور چین