👈 فروشگاه فایل 👉

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

نمونه صورتجلسه تغییر نام در شرکت های با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)

فهرست

1ـ نمونه صورتجلسات تغییر محل با مجمع عمومی فوق العاده

2ـ نمونه صورتجلسه تغییر محل شرکت با هیأت مدیره

3ـ نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت

4ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه شرکت

5ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه شرکت

6ـ نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شرکت جدید

7ـ نمونه صورتجلسه کاهش سرمایه همراه با خروج شریک

8ـ نمونه صورتجلسه تغییر موضوع یا الحاق مواردی به موضوع شرکت

9ـ نمونه صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه

10ـ نمونه صورتجلسه تعیین سمت هیأت مدیره و حق امضاء در شرکت های مسئولیت محدود

11ـ نمونه صورتجلسه هیأت مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضاء هیأت مدیره و تعیین دارندگان حق امضاء در شرکت

12ـ نمونه صورتجلسه تبدیل نوع شرکت با مسئولیت محدود به سهامی خاص

13ـ نمونه صورتجلسه انحلال شرکت با مسئولیت محدود

14ـ نمونه صورتجلسه تأسیس شعبه شرکت در شهرستانها

15ـ نمونه صورتجلسه در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارآموزي در کتابخانه گزارش کارآموزی ساختمان بتني گزارش کارآموزی در آموزش و پرورش سیستم حقوق و دستمزد تحلیل آماری-مجموعه دوم مقالات تلگرام با شماره امریکا (+1)