👈 فروشگاه فایل 👉

کاراموزی گزارش مالی

ارتباط با ما

... دانلود ...

کاراموزی گزارش مالی

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:24

افشاي اطلاعات مالي:

اطلاعات را بايد به چه كسي داد؟

دادن اطلاعات به گروههاي ذي نفع:

ميزان اطلاعاتي را كه بايد افشا كرد:

نمودار افشاي اطلاعات

كميته استانداردهاي بين المللي حسابداري ابراز داشت:

ميزان اطلاعاتي كه افشا مي شود:

استانداردهايي براي افشاي اطلاعات :

- داده هاي كمي:

داده ها يا اطلاعات غيركمي:‌

افشاي اطلاعات الزامي يا اختياري:

تدوين مقررات براي افشاي اطلاعات:

مشكل اطلاعاتي را كه بايد افشا كرد:

پيش بيني هاي مالي:

سياستهاي حسابداري:

تغييرات حسابداري:

افشاي اطلاعات دباره رويدادهاي پس از تهيه صورت هاي مالي:

روشهاي افشاي اطلاعات:

1-شكل و شيوه تنظيم صورتهاي مالي رسمي:

ترازنامه:

صورت سود و زيان:‌

صورت جريان هاي نقدي:

2- واژگان فني و ارائه شرح تفصيلي:

3- ارائه اطلاعات در پرانتز:

يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي:

ماهيت و هدف يادداشتهاي پيوست صورتهاي مالي:

👇محصولات تصادفی👇

سوالات نظارت و اجرای نظام مهندسی به همراه پاسخهای کلیدی سال82تا 90-pdf- در 150 صفحه توسعه پايدار كشاورزی کد فرترن تولید اعداد فیبوناچی ارزیابی رضایت مندی مشتریان شرکت دارو سازی دانلود گزارش کارآموزی درمورد حقوق و دستمزد