👈 فروشگاه فایل 👉

بهره وری مدیریت منابع انسانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بهره وری مدیریت منابع انسانی

دانلود پژوهش بهره وری مدیریت منابع انسانی

این فایل در قالب Word قابل ویرایش، آماده پرینت و ارائه به عنوان پروژه پایانی می باشد

قالب: Word

تعداد صفحات: 108

توضیحات:

حقيقت جامعه امروزي اين است که اگر انسانها، احساس بهتري نسبت به کاري داشته باشند، موفقيتشان در آن کار بيشتر خواهد بود. سازمانها نيز از اين موضوع مستثني نيستند. زيرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بيشتري داشته باشند، براي ادامه کار انرژي بيشتري مي‌‌‌گيرند و احتمال موفقيتشان بيشتر مي شود. «گارتنر»، اطمينان سازماني(BUSINESS CONFIDENCE)  را اينگونه تعريف کرده است –  «يک مفهوم و فلسفه سازماني که ازطريق ترکيب و تعامل عواملي چون عملکرد سازمان و موقعيت رقابتي، فرهنگ سازماني، تمايلات و مقاومتها در مقابل تغيير و توان سرمايه گذاري سازماني، ايجاد مي‌شود». سوال اساسي اين است که عوامل ايجاد و افزايش اعتماد به نفس در سازمانها چيست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزايش دهند؟ و بالاخره از چه طريقي مي توانند، موفقيت خودشان را تضمين کنند؟ زيرا اطمينان سازماني، لزوما” ضامن موفقيت نيست، زيرا عوامل محيطي سازمان از جمله تهديدات محيطي يا فراهم نيامدن فرصتهاي محيطي مي توانند مانع اين موفقيت شوند.

فهرست:    

فصل 1 –  اطمينان سازماني در کسب و کار

فصل 2 – الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار

فصل 3 – اندازه گيري بهره وري واحدهاي توليدي

فصل 4 – نقش خودکارآمدي درتوانمندسازي کارکنان

فصل 5 – مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات

فصل 6 – تهيه و طراحي سيستم اطلاعات منابع انساني

فصل7 – تاثير فناوري اطلاعات بر مديريت منابع انساني

فصل 8 – مديريت منابع انساني در سازمانهاي يادگيرنده

فصل9 – انواع پرداختهاي تشويقي

فصل 10 – استرس،دلايل و تاثير آن بر عملکرد کارکنان سازمان

فصل 11 –  نگرش مديريت در اثر بخشي سازمان

فصل 12 –  مديريت منابع انساني در عرصه جهاني

فصل 13 –  چالشهاي فراروي مديريت منابع انساني

فصل 14 –  سرمايه اجتماعي و جنسيت در محيط کار

فصل 15 –  نقش مهارتهاي انساني در کسب مزيت رقابتي

فصل 16 –  هنر رفتار با افراد دشوار

فصل 17 –  مديريت پاداش

فصل18 –  منابع انساني در آغاز هزاره سوم

فصل 19 –  نقش فناوري اطلاعات در توسعه منابع انساني

فصل 20 – بررسي ويژگي‌هاي مديران و مهم‌ترين راهکارهاي اجرايي در ايجاد انگيزه

فصل 21 – ويژگي‌هاي مديران به عنوان تصميم گيرندگان از ديدگاه حضرت علي(ع)

فصل 22 – عوامل مؤثر بر کارآيي کارکنان و ايجاد انگيزه در آنان از ديدگاه حضرت علي(ع)

فصل 23 – امنيت شغلي با رويکرد ايمني و سلامت و نقش آن در نگهداري کارکنان

👇محصولات تصادفی👇

طراحي رباط شوينده هوشمند كارآموزي در شركت توزيع برق منطقه اي ميناب بررسی و نقش خازن ها در تنظیم رله های حفاظتی Identification and characterization of a subset of microRNAs in wheat Triticum aestivum L پروژه بودجه 2