👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه آمار(ارتباط بین نمره مستمر و پایانی)

فرمت فایل: WORD قابل ویرایش

تعدادصفحات:10

می خواهیم بدانیم که ایا ارتباطی بین نمره ی مستمر و نمره پایانی وجود دارد

که برای فهمیدن این موضوع ما نمره مستمر و پایانی چند دانش اموز را مورد برسی قرار داده ایم

که در این بررسی شیش دانش اموز را که نمره ی مستمر انها از نمره پایانی انها بیشتر است

را مورد برسی قرار داده ایم و در این بررسی اول میانگین نمره پایانی و بعد میانگین نمره پایانی

را حساب کرده ایم و بر طبق همین میانگین بررسی خود را انجام داده ایم .

میانگین نمره مستمر وپایانی 5فرد دیگرهم به صورت فرد A میانگین می گریم:

میانگین نمره مستمر فرد B: X=15/64

میانگین نمره پایانی فرد B:X=15

میانگین نمره مستمر فرد C: X=18

میانگین نمره پایانی فرد C:X=19/25

میانگین نمره مستمر فرد E:X=16/48

میانگین نمره پایانی فرد E: X=16

میانگین نمره مستمر فرد D:X=12/54

میانگین نمره پایانی فرد D: X=11/46

میانگین نمره مستمر فردF :X=17/48

میانگین نمره پایانی فرد F: X=17

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت جائیکه خدا می خواهد باشم شبیه سازی معادله سرعت لیزر در نرم افزار متلب گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر ایجاد پورتال با استفاده از نرم افزار share point نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان هرسین (واقع در استان کرمانشاه) بررسی مقررات كنوانسيون شيكاگو