👈 فروشگاه فایل 👉

ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ - آئين‌ حفاظت‌ و ايمني

ارتباط با ما

... دانلود ...

ماشين‌هاي‌ عمومي‌ تراش‌ چوب‌ - آئين‌ حفاظت‌ و ايمني

فهرست‌ مندرجات‌ صفحه‌

پيشگفتار الف

1 - هدف‌ 1

2 - دامنه‌ كاربرد 1

3- مراجع الزامي 1

4 - اصطلاحات‌ و تعاريف‌ 1

5 - حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌ گندگي‌ 7

6 - حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌سه‌ عمودي‌ پايدار 7

7 - حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌كم‌ كن‌ زنجيري‌ 11

8 - حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌كف‌ رند 15

9 - حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌ خراطي‌ 19

10 - حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌فرزميزي‌ 24

11- حفاظت‌ هاي‌ ايمني‌ ماشين‌مته‌افقي‌ پايه‌ دار

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمارین کتاب کار English File Elementary Workbook - ویرایش سوم گزارش کارآموزی جمع آوري و بازيافت مواد زائد جامعه شهري سیستم مبتنی بر دانش برای کلاسبندی متن با الگوریتم ID6NB دانلود گزارش کارآموزی بيوشيمي بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان