👈 فروشگاه فایل 👉

جوشكاري ليزر

ارتباط با ما

... دانلود ...

جوشكاري ليزر

سوالاتي كه اغلب درباره ليزر عنوان ميشود؟

1) ليزرها

2) مولفه هاي اساسي يك ليزر

3) تاريخچه ليزر

برندگان جايزه نوبل در زمينه ليزر

4) مفاهيم اساسي ليزر

4-1) جمعيت معكوس

4-2) چگونگي ايجاد جمعيت معكوس

5) انواع ليزرها

5-1) ليزرهاي حالت جامد

«يونهاي آكتانايد»

5-1-1 ليزرهاي حالت جامد كوكپذير (قابل تنظيم طول موج)

الكساندريت :

5-1-2 سيستمهاي دمش نوري در ليزرهاي حالت جامد

5-3 ليزرهاي گازي

تحريك برخورد الكتروني

5-3-1 ليزر آرگون يوني (Ar II)

ليزرهاي يوني پالسي

ليزرهاي يوني موج پيوسته

5-3-2 ليزر He-Ne

5-3-3 ليزر بخار مس

5-3-4 ليزر گازكربنيك (ليزر CO2)

5-3-5 ليزر نيتروژن (N2)

5-3-6 ليزرهاي اگزايمر

5-4 ليزرهاي شيميايي

5-5 ليزرهاي نيمرسانا

5-6 ليزرهاي الكترون آزاد

««جوشكاري با قوس پلاسما»»

««وسايل مورد نياز در جوش پلاسما:»»

««مزيت جوشكاري با قوس پلاسما:»»

««برشكاري با قوس پلاسما»»

«« جوشكاري ليزري »»

«« نكات مورد نظر در جوشكاري ليزري »»

جوشكاري ( جوش زير پودري )

جوشكاري با اشعه ليزر

جوشكاري ليزر ساخت مدلها را سرعت ميدهد

كاربرد ليزر در صنعت چيست؟

كاربرد ليزر در صنعت چيست؟

ليزر

سلاحهاي ليزري و نحوه مقابله با سلاحهاي ليزري :

سوالاتي كه اغلب درباره ليزر عنوان ميشود؟

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی بخوانیم پنجم ابتدایی روزی که باران میبارید بررسي دو عامل فساد مالي و پول شويي در كشورهاي جهان مفهوم « عزاداری سیاسی » در اندیشه امام خمینی کتاب های Securing Networks with PIX and ASA (SNPA) v4.0 نقشه ی بخش های شهرستان بروجن