👈 فروشگاه فایل 👉

بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتريان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسي عملكرد سايت بازار بيز در جذب مشتريان

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:130

مقدمه. 1

فصل اول- طرح تحقيق.. 2

عنوان كامل پژوهش.... 3

هدف پژوهش.... 3

بيان مسئله. 3

اهميت مساله (نظري –عملي) 3

سوال (ها) يا فرضيه‌ها (هاي) پژوهش.... 4

تعريف علمي‌و متغيرهاي مورد بررس.... 4

مشخص كردن مقياس اندازه گيري متغيرها 5

مشخص كردن نقش متغيرها (باز خور) 5

طرح پژوهش.... 5

جامعه و گروه نمونه مورد بررسي.. 5

روش نمونه برداري.. 5

ابزارگر آوري داده‌ها 6

روش گرد آوري داده‌ها 6

روش تجزيه و تحليل داده‌ها 6

فصل دوم- ادبيات تحقيق.. 7

تعريف تجارت الكترونيكي (E Business) 8

سيستم‌هاي اطلاعاتي ارتباطات الكترونيكي (ECS) 10

مفاهيم BPR براي تجارت الكترونيكي.. 13

زمينه‌هاي BPR براي تجارت الكترونيكي.. 15

CRM و بازاريابي الكترونيكي.. 17

چرا به CRM نياز است؟ 18

سازگاري ERP با تجارت الكترونيكي.. 19

كاربردهاي ERP.. 22

يكپارچه سازي سيستم‌هاي نرم افزاري معروف به EAI 23

ارتباط مديريت حلقه تامين (SCM) با تجارت الكترونيكي.. 25

يكپارچگي اطلاعات الكترونيكي.. 26

هم زماني الكترونيكي.. 26

همكاري جريان كار الكترونيكي.. 26

مدلهاي جديد تجاري.. 26

استفاده از فن آوري اطلاعات IT در حلقه تامين.. 27

تبليغات بازاريابي از طريق اينترنت... 27

تشخيص مشتريهاي بالقوه 28

تشخيص نياز مشتريهاي بالقوه 29

جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از اينترنت... 30

جمع آوري اطلاعات نياز مشتري با استفاده از فروشگاه الكترونيكي.. 30

اطلاعات رساني به مشتري‌هاي بالقوه 30

فرايند فروش.... 32

جمع آوري سفارش.... 32

دريافت پول.. 33

دريافت پول در فروشگاههاي الكترونيكي.. 33

دريافت پول از طريق كارتهاي اعتباري.. 34

توزيع محصول.. 34

مدل فروش تاجربه تاجر (B2B) 34

1- كاهش هزينه‌هاي منابع و ابزار عملياتي.. 35

2- بهبود كنترل و مديريت منابع.. 35

3- كاهش سيكل زمان عمليات... 35

فرآيند خريد و انبارداري.. 36

خريد با استفاده از اينترنت... 36

تعريف مبادله الكترونيك داده‌ها 41

مستندات مورد انتقال.. 42

تفاوت باانتقال الكترونيك وجوه و پست الكترونيك.... 43

فناوريهاي مرتبط با مبادلـه الكترونيك داده‌ها 44

استانداردهاي مبادله الكترونيك داده‌ها 44

مزاياي مبادله الكترونيك داده‌ها 48

محدوديتهاي اجراي مبادله الكترونيك داده‌ها 50

بازاریابی الکترونیک چیست ؟ 53

عوامل موفقيت در بازاريابي الكترونيك(BONI): 57

بانكداري الكترونيك.... 60

موانع موجود براي گسترش سيستم‌هاي بانكداري الكترونيك در ايران.. 61

خلاصه اي از تاريخچه بانكداري اينترنتي.. 64

مروري بر ويژگي‌هاي بانكداري اينترنتي.. 66

مزاياي بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 67

دستيابي در هر مكان و هر زمان.. 68

عدم هرگونه دردسر براي گشايش حساب... 68

سهولت در پرداخت قبوض.... 69

معيب بانك‌هاي صددرصد اينترنتي.. 69

ملاقات حضوري در بانك را فراموش نكنيد. 69

واريز نمودن پول نقد در حساب‌ها را فراموش كنيد. 69

نبودن بعضي از خدمات ويژه 69

مشاور مالي.. 70

مواظب هيولاي كارمزد باشيد! 70

ضرورت آشنايي با فناوري.. 70

انتظار چه كارمزدهايي را بايد داشته باشيد؟ 70

كاربري بانكداري اينترنتي.. 71

معامله كنندگان اينترنتي.. 71

پس انداز كنندگان.. 71

خريداران فوري.. 71

پرداخت قبوض.... 72

وام گيرندگان.. 72

كارمزد دستگاه‌هاي خودپرداز 72

كشيدن چك و درخواست دسته چك.... 72

كارت‌هاي اعتباري.. 72

ساير خدمات بانكي.. 73

ساير كارمزدها 73

راه حلي براي برتري در بانكداري: شعبه اينترنتي.. 73

چهار اصل اساسي در ايجاد يك شعبه اينترنتي.. 74

شناخت اقتصاد اينترنتي.. 74

كاربري شعبه اينترنتي.. 75

ارائه يك برنامه سازگارتر با تحولات فناوري اينترنت... 76

حسابگرهاي بهنگام اينترنتي: روشي ساده و عالي براي جذب مشتري.. 80

راهبرد الکترونیک، در بانکداری اسلامی.. 81

1- وجود حجم قابل قبول نهادها و مبادلات اسلامی.. 83

2- هماهنگی با جریان علمی مبادلات الکترونیک.... 85

3- کشش پذیری راهبردی، در مجامع اسلامی.. 89

4- وحدت رویه فقهی نسبت به تنوع عملیات... 91

دولت الکترونيکى، فرصت‌ها، چالش‌ها و روند آينده 94

تعريف دولت الکترونيکى : 94

مزاياى دولت الکترونيکى.. 94

دولت الکترونيکى در سرتاسر جهان : 95

چالش‌هاى آينده فراروى دولت الکترونيکى.. 95

آشنايى شهروندان با ارزش‌هاى دولت الکترونيکى.. 97

اطمينان از دسترسى به اطلاعات و خدمات مفيد. 97

هماهنگ سازى طرح‌هاى دولت الکترونيکى بومى، منطقه اى و ملى.. 98

فراهم کردن دسترسى به اينترنت و مخابرات مطمئن و با ثبات... 99

مديريت مسائل مربوط به زبان و• ارتباطات... 99

تحت پوشش قرار دادن معلولان در دولت الکترونيکى.. 100

دولت الکترونيکى در ايالات متحدة آمريکا 100

حفظ حريم شخصى.. 101

امنيت اطلاعات کامپيوترى.. 101

کلينگر، کوهن.. 101

مديريت تکنولوژى اطلاعات فدرال.. 101

قانون توانبخشى.. 102

قانون حفاظت حريم شخصى کودکان در فضاى آنلاين.. 102

قانون تجارت الکترونيکى.. 102

فصل سوم- روش تحقيق.. 104

روش تحقيق.. 105

مصاحبه با مديران سايت... 106

جامعه آماري.. 113

منابع اطلاعات... 114

فصل چهارم- جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده‌ها 115

جمع آوري اطلاعات و تجزيه و تحليل داده ها 116

اطلاعات راجع به سايت بازاربيز. 116

بررسي فرضيه ها 117

فرضيه 1. 117

فرضيه 2. 117

فرضيه 3. 118

فرضيه 4. 118

تحليل يافته هاي مصاحبه اي.. 119

مديران.. 119

طراحان.. 120

برنامه نويسان.. 120

تبليغات... 121

فصل پنجم- نتيجه‌گيري و پيشنهادات... 122

نتيجه گيري.. 123

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 1. 123

نتايج به دست آمده در ارتباط با فرضيه 2. 124

نتايج بدست آمده در ارتباط با فرضيه 3. 125

نتايج به دست آمده در رابطه با فرضيه 4: 126

پيشنهادات... 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 1: 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 2. 127

پيشنهادات در ارتباط با فرضيه 3. 128

پيشنهاد در رابطه با فرضيه 4: 128

ساير پيشنهادات... 129

منابع وماخذ. 131

👇محصولات تصادفی👇

جواب تمرینات کتاب Four Corners Workbook 3 پروژه آمار مشکلات اجتماعی سورس برنامه سيستم اطلاعات دانشجويي يا دانش آموزي تحقيق تجزيه و تحليل نقاشي مدرسه آتن شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان آذرشهر (واقع در استان آذربایجان شرقی)