👈 فروشگاه فایل 👉

پژوهش روانشناسی عمومی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پژوهش روانشناسی عمومی

عنوان: پژوهش روانشناسی عمومی

قالب: Word

تعداد صفحات: 119

تعريف روانشناسي 

اصطلاح  سايكالوژي يا پسيكولوژي از دو كلمه يوناني ‍Psyche بمعناي روح و روان و Logos  بمعناي مطالعه تركيبي گرديده است. ولي اصولا مطالعه بررسي خصوصيات مربوط به عادات، رفتار كردار و عكس العمل هاي يك فرد را روانشناسي يا بمعناي لغوي كلمه (مطالعه نفس) گويند. 

از تمام عجايبي كه بشر بدنبال آن مي گردد چه در روي زمين و چه در آسمانها جالب ترين آنها بنظر مي آيد كه خود بشر زنده باشد چه با مطالعات و تحقيقات علمي كه در اين  زمينه شده با اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر منظور از تحقيقات و بررسي هاي علمي از جنبه هاي مختلف طبيعي،  اجتماعي و اقتصادي شناسائي طبيعت بشر بوده است تا خود طبيعت . دانشمندان نيز با مباحثات و مجادلات علمي تا اندازه اي با اين نتيجه رسيده اند كه بشر هنوز در مقابل مواهب طبيعت وجود ناچيز و بي فايده است و اگر چه علم ستاره شناسي ثابت كرده است كه زمين تقريبا نزديك به مركز جهان است ولي با اين وجود هنوز شناسائي موقعيت زمين براي بشر امري تصوري است. طبيعت هيچگاه احتياج به شناسايي ندارد و از نظر بشري دلائل بسيار است كه چرا اصولا بشر عقالمند به كشف  راز طبيعت و تشخيص افراد ساكن در آن مي باشد. 

فهرست

 تعريف روانشناسي 

تاريخچه علم روانشناسي 

ظهور روانشناسي تجربي

مكاتب روانشناسي 

 موضوع علم روانشناسي 

تعريف علم 

روش علمي 

مفهوم نظريه علمي  

كيفيت  رفتار 

متغيرهاي مستقل و وابسته

رشته هاي روانشناسي 

روان شناسي به عنوان يك حرفه (شغل)

ارتباط روانشناسي با ساير رشته ها

اساس زيستي رفتار

توارث

تركيب ياخته ها

كيفيت توارث و محيط 

نقش توارث

آزمايش با حيوانات در زمينه توارث

آزمايش با انسان در مورد توارث 

نقش محيط 

كيفيت رفتار غريزي 

محدوديت هاي رشد رفتار از نظر تكامل

شرايط عمومي رشد و نمود

رشد و تكامل قبل از تولد 

مرحله تخمي 

مرحله روياني 

مرحله جنيني  

حركت 

تكامل و رشد پس از تولد 

رشد جسماني 

رشد عمومي  

نوع عصبي  

نوع لنفي 

نوع تناسلي 

حساسيت  و بازتاب ها 

حركت 

كيفيت رشد و پختگي 

پختگي و آمادگي 

پختگي و تجربه

موارد خاص رشد و تكامل 

رشد ادراك

رشد كلام 

رشد مفاهيم ذهني 

رشد هوش و قواي عقلاني

رشد رفتار اجتماعي 

خلاصه فصل

اساس  عصبي  رفتار 

ياخته  عصبي (نورورن) 

تحريكات عصبي 

خواص تحريك عصبي 

آستانه تحريک  

قانون همه يا هيچ  

مرحله  تحريك ناپذيري 

نظر كلي به سلسله اعصاب 

بازتاب ها  

ساختمان مغز 

ساختمان مخ   

روشهاي مطالعه فعالي هاي مغزي 

مراكز خاص فعاليت درمخ

فعاليتهاي متشكل تر مغز

شرطي شدن و تمركز فعاليتهاي مغز 

يادگيري انتخابي 

يادگيري ماز

فعاليت هاي رواني و ناحيه پيشاني 

شبكه عصبي و نقش آن در هيجانات 

موج نگاري مغز و يادگيري 

فرضيه حركتي آگاهي 

حواس و پديده هاي مخصوص آنها 

همبستگي هاي فيزيكي ، رواني 

پس تصوير منفي 

رنگ  كوري

منابع و ماخذ

👇محصولات تصادفی👇

درس پژوهی تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی زندگی انسان نخستین پاورپوینت بررسی موزه هنر میلواکی اختلال نقص توجه بیش فعالی در کودکان تحقيق ابعاد گفت و گوي ايالات متحده و جمهوري اسلامي در مورد عراق نمونه سوالات میان ترم دینامیک