👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه هنر در ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه هنر در ایران

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:121

فهرست مطالب :

عنوان : صفحه :

بخش اول : هنرهای دستی

فصل اول : نقاشی

ـ تعریف نقاشی ..................................................................................... 1

ـ تاریخ نقاشی ...................................................................................... 1

ـ درباره رنگ ......................................................................................... 2

ـ تکنیکهای نقاشی .................................................................................... 3

ـ حلالهای رنگ........................................................................................... 4

ـ سبک های معروف نقاشی ........................................................................ 4

ـ اصطلاحات معمول نقاشی ......................................................................... 5

فصل دوم : خوشنویسی

ـ خط و خوشنويسي.................................................................................... 6

ـ خط كوفي............................................................................................... 8

ـ كوفي بنايي (معقلي)............................................................................... 9

ـ خط محقق.............................................................................................. 10

ـ خط ثلث و نسخ...................................................................................... 11

ـ خط تعليق و ديواني............................................................................................................. 12

ـ خط رقعه.................................................................................................... 15

ـ خط نستعليق ............................................................................................ 15

ـ ارزشهاي بصري خط كوفي........................................................................ 16

ـ ارزشهاي بصري خط ثلث و نسخ.................................................................. 16

ـ ارزشهاي بصري خط نستعليق.................................................................. 16

ـ ارزشهاي بصري خط شكسته نستعليق.................................................... 16

فصل سوم : تذهیب

ـ تعریف تذهیب .................................................................................... 17

ـ مکتبهای تذهیب .................................................................................. 17

ـ پیشینه تذهیب .................................................................................. 18

ـ چگونگی انجام یک اثر تذهیب ............................................................ 19

ـ ابزارهای تذهیب ..................................................................................... 20

ـ واژگان تذهیب ......................................................................................... 23

فصل چهارم : مینیاتور

ـ مینیاتور و طراحی آن .......................................................................... 28

ـ روشهای مختلف طراحی مینیاتور ................................................... 30

ـ طراحی رنگی ...................................................................................... 30

ـ بدون رنگ ............................................................................................... 31

ـ طراحی سفید قلم ................................................................................ 31

ـ سیری در مینیاتور ایران ....................................................................... 31

ـ گفتگو با استاد حسن تقوی ( هنرمند مینیاتور نا شنوا ) ....................... 33

بخش دوم : صنایع دستی

فصل اول : فرش ایران

ـ فرش ایران و چگونگی طبقه بندی آن .................................................... 35

ـ طرح های آثار باستانی و ابنیه اسلامی .............................................. 36

ـ طرح های شاه عباسی ........................................................................ 36

ـ طرح های اسلیمی .................................................................................. 36

ـ طرح های اقتباسی ................................................................................. 36

ـ طرح های افشان ..................................................................................... 37

ـ طرح های واگیره ای ( بندی ) ................................................................ 37

ـ طرح های بته ای ( بته جقه ).................................................................... 37

ـ طرح های درختی ................................................................................... 37

ـ طرح های ترکمن .................................................................................... 38

ـ طرح ها ی شکا رگاهی .............................................................................. 38

ـ تلفیقی گل فرنگ ، تلفیقی هندسی و ... .................................................. 38

ـ نقوش گلستان ........................................................................................ 44

ـ نقوش لچک و ترنج .................................................................................. 46

فصل دوم : سفالگر ی

ـ مقدمه ................................................................................................. 48

ـ چکیده ............................................................................................... 49

ـ تقسیم سفال با کفش کنده ................................................................. 49

ـ نقوش سفال در ادوار اسلامی ........................................................... 50

ـ فن و هنر سفالگری ................................................................................. 50

ـ مهمترین تکنیکهای تزئین ظروف در نیشابور ........................................ 52

ـ سفال با پوشش گلی ................................................................................. 53

ـ سفالینه یا نقوش رنگارنگ ....................................................................... 53

ـ سفالینه با تزئین زرین فام ...................................................................... 53

ـ سفالینه با کفش کنده ............................................................................. 53

ـ سفالینه یا لعاب یک رنگ ........................................................................ 54

ـ کلیاتی درباره سفال اسلامی .................................................................... 54

ـ سفال گبری ............................................................................................ 55

ـ سفال سلجوقی ....................................................................................... 56

ـ سفال مینائی ایران ................................................................................. 56

ـ سفال دوره عثمانی .................................................................................. 56

ـ سفال دوره صفویه ایران ......................................................................... 57

ـ هنر سفالگری و بررسی نقوش آن در ادوار اسلامی ................................. 57

- بررسی نقوش انسانی با توجه به جهان بینی عرفانی ................................ 57

ـ بررسی نقوش انسانی مرتبط با مراسم ماه محرم ..................................... 58

ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با ادبیات ............................................. 58

ـ بررسی نقوش انسانی و ارتباط آن با مفاهیم نجومی ................................ 58

ـ جام با گلابه ی سفالگری ......................................................................... 61

ـ کوزه ....................................................................................................... 62

فصل سوم : نگار گری

ـ تعریف نگار گری ................................................................................. 64

ـ تذهیب ............................................................................................... 64

ـ تشعیر ................................................................................................ 65

ـ ابزار و مواد اولیه ............................................................................... 65

ـ قلم مو ................................................................................................... 65

ـ رنگها ....................................................................................................... 66

ـ رنگهای گیاهی ............................................................................................ 66

ـ رنگهای معدنی ........................................................................................... 66

ـ رنگهای شیمیایی ........................................................................................ 66

ـ رنگ گذاری ............................................................................................ 66

ـ رنگهای جسمی ........................................................................................ 66

ـ رنگهای روحی ......................................................................................... 66

ـ بست ..................................................................................................... 67

ـ مراحل کار ............................................................................................. 67

ـ کارگاه نگار گری سازمان میراث فرهنگی کشور ................................... 67

فصل چهارم : معرق

ـ معرق .................................................................................................... 69

ـ معرق زمینه رنگ .............................................................................. 69

ـ معرق زمینه پازلی ................................................................................. 69

ـ معرق زمینه آجری ................................................................................ 69

ـ نازک بری در معرق ............................................................................... 69

ـ معرق منبت ...................................................................................... 69

ـ ابزار کار در معرق .................................................................................. 70

ـ مواد اولیه ............................................................................................. 70

ـ مراحل اجرای یک طرح معرق ............................................................... 70

ـ مختصری از کارگاه منبت و معرق ..................................................... 71

فصل پنجم : خاتم کاری

ـ تعریف خاتم کاری .................................................................................. 72

ـ تا ریخچه ی خاتم کاری ..................................................................... 72

ـ آثار و نمونه های تاریخی ...................................................................... 72

ـ خاتم کاری در ادبیات ............................................................................ 73

ـ آشنایی با هنر خاتم کاری .................................................................... 74

ـ تعریف خاتم ............................................................................................. 74

- قدیمی ترین آثار هنری خاتم کاری شده با قی مانده ................................... 74

ـ مواد اولیه در ساخت خاتم ................................................................ 75

ـ وسایل و ابزار کار در هنر خاتم سازی ..................................................... 75

ـ مراحل تولید خاتم................................................................................... 75

ـ خصوصیات یک خاتم و محصول مرغوب و هنری .................................. 76

فصل پنجم: قلم زنی

ـ تاریخچه ............................................................................................... 78

ـ وسایل و ابزار قلم زنی ...................................................................... 79

ـ روش کار ............................................................................................. 80

ـ شیوه های قلم زنی .............................................................................. 80

ـ کارگاه قلم زنی سازمان میراث فرهنگی ............................................... 81

بخش سوم : رشته های دانشگاهی

فصل اول : رشته ها

رشته نقاشی ....................................................................................................... 82

ـ مقدمه ..................................................................................................... 82

ـ دروس اختیاری ........................................................................................ 82

ـ‌ سطوح رشته .............................................................................................. 83

ـ‌ درس های رشته .......................................................................................... 83

ـ صنعت و بازار کار ......................................................................................... 84

رشته هنر های تجسمی .......................................................................................... 84

ـ مقدمه ........................................................................................................ 84

ـ نحوه آموختن ............................................................................................. 85

ـ سطوح رشته .............................................................................................. 85

ـ درس های رشته ......................................................................................... 85

ـ صنعت و بازار کار ........................................................................................ 88

رشته صنایع دستی.................................................................................................. 89

ـ مقدمه ........................................................................................................ 89

ـ سطوح رشته ................................................................................................ 89

ـ درس های رشته ............................................................................................ 90

ـ صنعت و بازار کار .......................................................................................... 91

فصل دوم : دانشکده هنر نیشابور

ـ تاریخچه ...................................................................................................... 92

ـ فضاهای آموزشی دانشکده .......................................................................... 92

ـ دوره ها ی آزاد ............................................................................................ 93

ـ رؤسای دانشکده هنر از بدو تأسیس ........................................................... 94

ـ معاونان دانشکده از سال 78 تا کنون ......................................................... 94

ـ مدیران گروههای آموزشی دانشکده از سال 78 تا کنون .......................... 94

نتیجه گیری ............................................................................................................ 95

منابع ....................................................................................................................... 96

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت معرفی نورمن فاستر و آثارش کتاب آموزش آیلتس Ace the TOEFL Essay نور در تئاتر شاعرانه برنامه حل معادله پواسن با استفاده از روش تفاضل محدود در متلب تحقيق ابتذال فراگير