👈 فروشگاه فایل 👉

اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

ارتباط با ما

... دانلود ...

اهميت‌پژوهشهاي‌حقوقي‌ تطبيقي‌ درتوسعه‌ وتكامل‌ علوم جزايي

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:45

چكیده:

پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است كه علیرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشكلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.

برای یافتن راه حل این مشكل چهار گام مهم باید برداشته شود.شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی

آشنایی با وظایف و كاركردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی كشورها

معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی

شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات

در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأكید شده است: اول اینكه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه كند و دوم اینكه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.

كاركردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.

هم اكنون، اگر ادعا كنیم كه حقوق تطبیقی در دوران شكوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است كاملاً پذیرفتنی خواهد بود.اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست كه ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر كس، داشته باشیم.برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی كه برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، كه نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترك اروپایی می‎ستاند.به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتكامل علوم جنایی وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.

👇محصولات تصادفی👇

طب باستان و گیاهان دارویی اقدام پژوهی مدیریت و کنترل روابط بین دانش آموزان گزارش کارآموزی عمران عایق کاری طرح توجیهی توليد پتاس نمونه سوالات میان ترم دینامیک