👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی نگرش معلمان و دانش آموزان به شیوه های ارزشیابی

«چكيده»

پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين ارزشيابي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان راهنمايي بر روي 64 دانش آموز و 64 معلم انجام گرفته است.

جهت گردآوري داده ها، 2 عدد پرسشنامه شامل سئوالات محقق ساخته، يكي ويژه دانش آموزان با تعداد 10 سئوال و ديگري ويژه معلم با تعداد 20 سئوال تهيه و اجرا شد، كه بعد از تجزيه و تحليل داده ها نتايج حاصل به شرح زير مي باشد:

اكثر دانش آموزان و معلّمان دوست دارند امتحانات به صورت كتبي برگزار شود زيرا اين روش اضطراب دانش آموز را كاهش داده و نمره گذاري براي معلم را راحت تر مي كند.

آنها معتقدند كه ارزشيابي به شيوه ي كيفي و توصيفي بهتر است و برگزاري روش عملي و شفاهي ارزشيابي با مشكلاتي مواجه است. اكثر معلّمان از وضع موجود ارزشيابي راضي هستند كه دلايل متفاوتي را براي آن مي توان بيان كرد. ارزشيابي به صورت عملي و شفاهي در تشخيص مشكلات يادگيري فراگيران و رفع ابهامات جزئي آنها مي تواند بسيار مؤثر باشد.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول : بیان مسئله

بیان مسئله 2

اهداف تحقیق 3

اهمیت و ضرورت 4

سوالات پژوهشی 5

فصل دوم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیق 6

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق 8

فصل چهارم : یافته های تحقیق

پاسخ به سوالات پژوهشی 9

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری و بحث 14

پیشنهادات 18

یادداشت ها 19

منابع مورد استفاده 20

پیوست 21

فهرست جداول

جدول 1-4 9

جدول 2-4 10

جدول 3-4 11

جدول 4-4 11

جدول5-4 12

جدول 6-4 12

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کارآموزی ماشین سازی سعدی پاورپوینت خواب بررسی موضوع بازیگری تصفیه پساب های پالایشگاه و میدان های نفت نقشه طبقات اقلیمی استان ایلام