👈 فروشگاه فایل 👉

انگیزش

ارتباط با ما

... دانلود ...

انگیزش

قسمتی از متن :

روح و روان سرچشمه ای است از انرژی که انگیزه ، اشتیاق ، الهام وافتخارات از آن متجلی می گردد و افراد معمولی را قادر می سازد کارهای فوق العاده ارزنده ای به ثمر برسانند این آرزوی هر مدیر است تا با ایجاد انگیزه در کارکنان ، نیروی درونی و نهفته در افراد از قوه به فعال در آورد.

این امر با درک مهم ترین خواسته های افراد از شغلشان وایجاد محیطی برای افزایش حسن تعهد و اعتقاد نسبت به اهداف و ارزشهای سازمان به دست می آید ، دیگر تنها تاکید بر حداکثر وحداقل کردن شاخص تولید ، برای ادامه ی حیات در این دنیای پر رقابت کافی نیست ، بلکه نیاز بهینه سازی ونیروی کار و ایجاد انگیزه در افراد برای تجلی بهترین استعدادهایشان لازم است.

فهرست مطالب :

جايگاه انگيزش در روان شناسي

موضوعات مورد توجه در روان شناسي انگيزش

سلسله مراتبي انگيزه‌ ها

قابل کاربردي اصول انگيزش

نظریه ی تعیین هدف

حفظ انگیزش

نکات کلیدی

انگيزش و هيجان

سوالات مشترک بين انگيزش و هيجان

تعيين کننده ‌هاي انگيزش و هيجان

فيزيولوژي انگيزش

فيزيولوژي انگيزه گرسنگي

فيزيولوژي انگيزه تشنگي

فيپزيولوژي انگيزه درد

فيزيولوژي انگيزه‌ هاي اجتماعي

نظریه مک کله لند درباره انگیزش

پاداش ها و برانگیختن میل به موفقیت مردم

بازخورد

مثالها

انگیزه مردم در کسب موفقیت

نتیجه گیری

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پروژه روستا قاشقچی همراه با فیلم روستا بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها خاک و آبیاری تحقيق خصوصي سازي نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان پیرانشهر (واقع در استان آذربایجان غربی)