👈 فروشگاه فایل 👉

سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (زدایش)

ارتباط با ما

... دانلود ...

سمینار تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها (زدایش)

سمینار قابل ارائه در کارشناسی ارشد در مورد درس تئوری تکنولوژی نیمه هادی ها قسمت زدایش می باشد .

این فایل همچنین نمای تمامی قسمت های مرحله ساخت ادوات نیمه هادی (قسمت زدایش) را به ما می دهد .

مرحله های دیگر ساخت نیمه هادی در این سایت موجود می باشد .

قسمتی از متن پاورپوینت :

لایه برداری برداشت انتخابی یک ماده می باشد

ملا حظات لازم برای انتخاب یک پروسه لایه برداری خاص:

میزان لایه برداری : اندازه ضخامت لایه برداشته شده در واحد زمان

درجه انتخاب : نسبت میزان لایه برداری ماده مورد نظر نسبت به مواد دیگر

لایه برداری همه سویه : لایه برداری در همه جهات و به میزان برابر

لایه برداری یک سویه : لایه برداری خیلی زیاد در یک جهت نسبت به جهات دیگر

👇محصولات تصادفی👇

تزريق گاز به چاه هاي كم فشار براي افزايش بهره وري طرح توجیهی تولید قطعات بتن آماده طرح كارآفريني تولید اسکاچ شیپ فایل حوضه آبریز رودخانه های بین سفید رود و هراز بررسی پیشینه (دوره ی قاجاریه)