👈 فروشگاه فایل 👉

برنامه فضایی اسرائیل

ارتباط با ما

... دانلود ...

برنامه فضایی اسرائیل

 برنامه فضایی اسرائیل در جولای 1981 آغاز شد. پروفسور Yuval Neeman به سمت وزیر علوم دولت جدید منصوب و در سال 1983 آژانس فضایی اسرائیل را تاسیس کرد. در سپتامبر 1988, اسرائیل اولین ماهواره اش( افق 1) را به فضا پرتاب کرد. در حال حاضر اسرائیل ماهواره های زیادی در فضا دارد و به عنوان یک کشور پیشرو در ......

👇محصولات تصادفی👇

بررسی طراحی و پیاده‌سازی یک زبان خاص دامنه برای آزمون نرم‌افزار ساعت های اندازه گیری نقش و تاثير توسعه كشاورزي بر پيشرفت صنعتي بررسی جرائم عليه تماميت جسماني جزوه انتقال حرارت 1 دکتر بصیرت دانشگاه امیر کبیر1