👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب خفی علایی (الخفیه العلاییه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب خفی علایی (الخفیه العلاییه)

هرچند تاريخ پزشكي هر كشوري به كشورهاي ديگر، گره خورده و ريشه در عمق تاريخ انديشه و تمدن انسان ها دارد و نميتوان طب ايراني را از يوناني و اسلامي را از غيراسلامي مجزا نمود و طبق روند كلي حاكم بر سير تكاملي انديشه و تفكر انسان ها همواره متقدّمين، سعي كرده اند نتاي ج انديشه ها و تجربيات خود را به نسل بعدي، انتقال دهند و متاخرين نيز سعي نموده اند با مطالعه و به كارگيري تجربيات گذشتگان، نكاتي به آن بيفزايند و به نسل هاي بعدي، منتقل كنند ولي بدون شك، تمامي اقوام در سراسر دوران تكامل علم پزشكي و بهداشت، سهم يكساني نداشته اند و گاهي وقوع يك حادثه تاريخي مهم باعث تغيير ناگهاني در به ظهور رسيدن استعدادهاي دروني بعضي از ملل، گرديده و در سايه اين شكوفائي، توانسته اند تا مدت ها پرچمدار علوم پزشكي و بهداشت در سطح جهان باشند و اين واقعه تاريخي مهم در ايران باستان، چيزي جز ظهور دين مقدس اسلام و تشرّف اجداد موحدمان به اين آئين نجاتبخش، نبوده و هم در سايه اين تحوّل فكري و عقيدتي و استعداد ذاتي بود كه توانستيم قرن ها اين پرچم را در دست داشته باشيم و اينك باز نگري به آن افتخارات را وظيفه شرعي و ملي خود دانسته تشكيل بانك اطلاعاتي كتب پز شكي ايران و جهان اسلام را اقدامي در جهت حصول اهداف اطلاع رساني نوين حوزه معاونت تحقيقات و فنآوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي دانيم چرا كه معتقديم با اين اقدام، راه را براي پژوهشگران ميهنمان هموار تر و بر سرعت و دقت پژوهش خواهيم افزود انشاالله 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل فضای شهری(میدان و خیابان) بررسی آناليز ويژه مغزه در ارزيابي و مديريت مخازن نفتی مسئوليت مدني و كيفري ناشي از عدم پرداخت چك به علت كسر موجودي در حقوق فرانسه طرح کسب و کار تولید گوشت شتر مرغ نقش مدیریت زنجیره تامین در تجارت الکترونیکی