👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مهندسي نرم افزار 1 - سيستم كتابخانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مهندسي نرم افزار 1 - سيستم كتابخانه

در اين پروژه ضمن بيان كامل نيازمندي هاي سيستم، تمامي نمودارهاي زير بررسي شده اند:

1- نمودار DFD در 12 سطح

2- نمودار گانت

سيستم كتابخانه

فهرست مطالب

بخش اول: تعریف و بررسی سیستم (تشخیص Specification)

1-1 مقدمه

1-2 تعریف سیستم کتابخانه

1-3 تشخیص سیستم کتابخانه

بخش دوم: جمع آوری نیازها ( Requiting )

2-1 انواع نرم افزارهای موجود در این سیستم

2-1-1 نرم افزار مدیریتی کتابخانه

2-1-2 سیستم کاربران

2-1-3 سیستم نرم افزاری

2-1-4 سیستم مخزن کتابخانه

2-2 جمع آوری نیازهای کلی و نهایی سیستم کتابخانه (گزینش نهایی نیازها)

بخش سوم : تعیین مدل عمر نرم افزار

3-1 فرایند تولید نرم افزار (software produce process)

3-2 مدلهای فرایند تو لید نرم افزار

3-3 انواع مدلهای تولید

3-4 مدل عمر یا تولید سیستم مورد بررسی پروژه

بخش چهارم : امکان سنجی سیستم (امکان سنجی تولید نرم افزار)

4-1 امکان سنجی تکنیکی پروژه

4-1-1 تکنیک نرم افزاری

4-1-2 تکنیک سخت افزاری

4-1-3 سیستمهای سرور و کلاینت

4-2 امکان سنجی اقتصادی پروژه

4-2-1 تحلیل سود و هزینه های پروژه

4-3 امكان سنجي عملیاتی پروژه

4-3-1 بخش مدیریتی

4-3-2 بخش کاربری

4-3-3 بخش پرسنلی

بخش پنجم: بررسی نیازهای سیستم براساس استاندارد FURPS+

5-1 نیازهای عملکردی (Functionality)

5-2 قابلیت استفاده (Usability)

5-3 قابلیت اعتماد (Reliability)

5-4 قابلیت کارایی سیستم (Performance)

5-5 قابلیت پشتیبان گیری (Supportability)

بخش ششم: انجام مصاحبه جهت جمع آوري اطلاعات موردنياز

6-1 طرح سؤالات كوتاه

6-2 طرح سؤالات تشريحي

بخش هفتم: شرح اجزاي تشكيل دهنده سيستم

7-1 سیستم مدیریت کاربران

7-2 سیستم سفارشات مدارک

7-3 سیستم دیجیتال سازی مدارک

7-4 سیستم چرخه مدارک

7-5 سیستم کاتالوگ کتابخانه

بخش هشتم: رسم نمودار DFD سيستم كتابخانه

8-1 تشخیص فرایندها

8-2 تشخیص داده ها

8-3 تشخیص نهادها

8-4 تشخیص ذخیره داده ها

8-5 تشخیص جریانها

بخش نهم: رسم نمودار زمانبندي اجراي پروژه

👇محصولات تصادفی👇

کارورزی 3 کنش پژوهی دانلود تححقیق در مورد تاريخ بيهقي حذف صفر از پول ملی طرح توجیهی پرورش بره پرواری دانلود طرح توجیهی تولید نان فانتزی