👈 فروشگاه فایل 👉

مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و الیاژ سازی نانو زرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدل ترمودینامیکی ساده برای داپ کردن و الیاژ سازی نانو زرات

پاورپوینت-خلاصه

ورود ناخالصی در نانوذرات با استفاده از ترمودینامیک مدلسازی شده است. برای ذرات کوچک، ورود ذرات به صورت نامنظم کاهش مییابد که مشکلاتی را برای داپ کردن بوجود میآورد. ما نشان میدهیم که انرژی آزاد ناخالصیهای سطحی در نانوذرات کوچک کمتر از انرژی تجمع یافتن ناخالصی هسته می باشد، به همین دلیل به صورت ترجیحی داپ کردن سطحی اتفاق میافتد. اندازه بحرانی برای داپ.................

👇محصولات تصادفی👇

خلاصه ی کتاب حقوق بین الملل خصوصی 2 ( نجاد علی الماسی ) + تست پاورپوینت اتصالات در سازه های فولادی ولتا‍ژ كلمپ چيست؟ گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی مقاله کارآیی انرژی