👈 فروشگاه فایل 👉

ابتذال فراگير

ارتباط با ما

... دانلود ...

ابتذال فراگير

قسمتی از متن :

درد اين نسل را بايد درك كرد

راه درمان اساسي اين است كه اول ما درد اين نسل را بشناسيم‏‌‏ ، درد عقلي و فكري، دردي كه نشانه بيداري است يعني آن چيزي را كه احساس مي كند و نسل گذشته احساس نمي كرد. مولوي مي گويد:‌

در گذشته درها بروي مردم بسته بود، درها كه بسته بود سهل است، پنجره ها هم بسته بود، كسي از بيرون خبر نداشت، در شهر خود كه بود از شهر ديگر خبر نداشت، در مملكت خود كه بود از مملكت ديگر خبر نداشت، امروز اين درها و پنجره ها باز شده، دنيا را مي بيند كه رو به پيشرفت است، علوم مختلف دنيا را مي بيند، قدرتهاي سياسي و نظامي دنيا را مي بيند و دموكراسي هاي دنيا را مي بيند، برابريها را مي بيند، حركت ها را مي بيند، قيام ها و انقلاب ها را مي بيند، جوان است احساسش عالي است و حق هم دارد، مي گويد ما چرا بايد عقب مانده تر باشيم به قول شاعر:‌

سخن درست بگويم نمي توانم ديد كه مي خورند حريفان و من نظاره كنم.

فهرست مطالب :

انحرافات زير پوستي در جامعه‌

اعتياد ايدز و هپاتيت در زندان

اعتياد در ايران

ايـدز

هپاتيت

زندان

گزارش و اطلاعاتي درباره دختران فراري

مطبوعات خارجي

اكستازي آثار مصرف اكستازي

تخريب روان و جسم

آيا اكتسازي اعتياد آور است؟

اكس پارتي

اكستازي و ممنوعيت جهاني

اكستازي :‌ زنان برابر بامردان

هشدار مرگ

راه حلها

منابع

👇محصولات تصادفی👇

نکاتی برای موفقیت در زندگی آشنایی اجمالی با سوره های قرآن قطعيت آراء در نظام کيفري ايران طرح توجیهی توليد پودر ميوه شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بستان آباد (واقع در استان آذربایجان شرقی)