👈 فروشگاه فایل 👉

تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی

این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها (دی 1392) ارائه شده و حاوی 8 صفحه می باشد. چکیده:این پژوهش به بررسی تاثیر عوامل موفقیت مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می پردازد. اهداف تحقیق در راستای تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی می باشند. جامعه آماری شامل کارکنان شرکت ملی حفاری ایران که از میان آنها نمونه آماری 217 نفر انتخاب شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه و آزمون های آماری شامل رگرسیون ساده، رگرسیون چندگانه و آزمون t می باشد. یافته ها نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش (هفت عامل)، بر یادگیری سازمانی تاثیر مثبت دارند.

فرمت: WORD

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت انواع دسته بندی شمع ها درس پژوهی ریاضی پایه اول ابتدایی موضوع جمع پاورپوینت چشم انداز سازی در معماری شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان محمودآباد (واقع در استان مازندران) پلان معماري ساختمان مسكوني 2 طبقه