👈 فروشگاه فایل 👉

مجموعه تصاویر خطای دید

ارتباط با ما

... دانلود ...

مجموعه تصاویر خطای دید

این کتاب مشتمل بر 134 صفحه و چهار بخش است. بخش نخست شامل تصاویر جالب، دیدنی و شگفت انگیزی از خطای دید است که با مطالعه متن زیر تصاویر پی به نکته آن تصویر خواهید برد. در بخش دوم کتاب که نام خطاهای دید متحرک را بر آن نهاده ام، شما می توانید با خیره شدن به تصویر و یا چرخاندن چشمتان روی تصویر، اثر شگفت انگیز آن را ملاحظه کنید. بخش سوم کتاب خطاهای دید گیج کننده نام دارد که در آن شما تصاویری را خواهید دید که مبهم بوده و با عقل و منطق نمی توان آنها را تفسیر کرد و بالاخره بخش آخر کتاب شامل تصاویر جالبی از خطای دید است که از دنیای واقعی برداشت شده است، حال یا بر حسب اتفاق و کاملاً تصادفی و یا بصورت خودآگاه و از پیش تعیین شده. تعداد تصاویر هر بخش نیز به قرار زیر است:

بخش اول: تصاویر جالب و دیدنی از خطای دید: 57 تصویر

بخش دوم: خطاهای دید متحرک: 29 تصویر

بخش سوم: خطاهای دید گیج کننده: 28 تصویر

بخش چهارم: خطای دید در دنیای واقعی: 34 تصویر

امیدوارم که کتاب حاضر موجبات رضایت علاقه مندان به این گونه مطالب را فراهم آورد.

👇محصولات تصادفی👇

حل تمرین کتاب تصویربرداری پزشکی سیگنال ها و سیستم ها پرینس و لینکز – ویرایش دوم گزارش کارورزی دفتر شركت ساختماني ابهر اسلام و حقوق بشر طرح توجیهی تولید نیتروژن و اکسیژن مایع پروژه دانشجویی (وب سایت)