👈 فروشگاه فایل 👉

ارزش تكنيك هاي چند متغيره در تحليل اطلاعات

ارتباط با ما

... دانلود ...

ارزش تكنيك هاي چند متغيره در تحليل اطلاعات

قسمتی از متن :

در سال های اخیر شاهد پیشرفت های قابل توجهی در سخت افزار كامپوتر بوده ایم.ظرفیت سرعت و ذخیره pcs هر هجده ماه دو برابر می شود و این در حالی است كه هزینه آن كاهش می یابد.

بسته های نرم افزاری آماری با ویندوزهای كاربر نقش مهمی را در عصرclik-and-point ایفا می كنند.سالیان متوالی داده ها حاصل بررسی های گوناگون بودند امروزه در انبار داده ها انبوهی از اطلاعات ذخیره شده است به گونه ای كه می توان اطلاعات ارزشمندی راجع به مشتریان و كاركنان كسب نمود.تعدادی از این اطلاعات را می توان به وسیله روش های آماری ساده تجزیه و تحلیل نمود.اما در اكثر مواقع نیازمند تكنیك های پیچیده تری هستیم.امروزه اكثر محققان علاقمند به استفاده از بیش از متغیر ه هستند و بنابراین وجود تكنیك های چند متغیره آماری ضروری میباشد.

علاوه براین، تصمیم گیر ندگان تجاری و مصرف كنندگان به منظور اتحاذ تصمیم و انتخاب تمایل دارند از اطلاعات زیادی استفاده كنند.در نتیجه تاثیرات بالقوه بر رفتار مصرف كننده و واكنش های تجاری فراوان می باشد. تكنیك های چند متغیره ناشی از نیاز تجار به توجه نمودن به برخی پیچیدگی ها است.

فهرست مطالب :

مقدمه

تجزیه چند متغیره

طبقه بندی شیوه های چند متغیره

شیوه های وابسته یا بر همبستگی

استفاده از تحلیل فاكتوری با رگرسیون چندگانه

تحلیل خوشه ای

شیوه های آماری در تحلیل خوشه ای

كاربردهای تحلیل خوشه ای در تحقیق بازاریابی

انجام پژوهش ها درباره محصولات جدید

كاربردهای تحلیل مبین در تحقیق بازاریابی

تركیب تحلیل مبین با تحلیل خوشه ای

كاربردهای تحلیل همبسته در تحقیق بازاریابی

توسعه محصولات جدید

👇محصولات تصادفی👇

خودارزیابی سازمانی Impact of management information systems (MIS) on school برابري يا عدم برابري ديه زن و مرد نقشه ی بخش های شهرستان ایجرود تحقيق استرس و بهداشت رواني