👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی

در این مجموعه فرآیند تبدیل وضع استخدامی از رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در 5 مرجله به صورت کامل شرح داده است

1-به صورت فرم تجزیه تحلیل فرآیند شرح داده است

2-نمودار جریان کار در وضعیت فعلی و پیشنهادی با رسم نمودار شرح داده شده است

3-فرآيند آزاد سازي پست هاي سازماني واحدها از بلوكه استخدام به صورت جدول شرح داده شده است

4-فرآيندهاي انجام كار مستندسازي شده است.

5-فلوچارت فر آیند گردش گردش كار به طور کامل رسم شده است

👇محصولات تصادفی👇

مکان‌یابی فضاهای سبز با استفاده از جی ای اس در شهر بجستان بررسی بیماری زردی دفاع مشروع نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان ری (واقع در استان تهران) شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان)