👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق رئولوژی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق رئولوژی

بخشی از متن اصلی:

فهرست مطالب

فصل اوّل : رئولوژي مواد پليمري

1-1 تاريخچه پيدايش رئولوژي

1-2 مواد از ديدگاه رئولوژي

1-2-1 پديده‌هاي رئولوژيكي

1-2-2 تنش تسليم در جامدات

1-2-3 تنش تسليم در رئولوژي

1-2-4 تقسيم بندي مواد

فصل دوّم : آميزه‌هاي پليمري

2-1-1 مقدمه

2-1-2 تعاريف

2-1-3 روشهاي تهيه آميزه‌هاي پليمري

2-1-4 رفتار اجزا آميزه‌هاي پليمري

2-1-5 امتزاج پذيري آميزه‌هاي پليمري

2-1-6 سازگاري آميزه‌هاي پليمري

2-1-7 سازگاري بواسطه افزودن كوپليمر

2-1-8 روشهاي تخمين سازگاري و امتزاج پذيري آميزه‌ها و آلياژهاي پليمري

2-1-9 كريستاليزاسيون آميزه‌هاي پليمري

2-2-1 رئولوژي پليمرها

2-2-2 رئولوژي آميزه‌هاي پليمري

2-2-2-1 مقدمه

2-2-2-2 ويسكوزيته آميزه‌ها و آلياژهاي پليمري

2-2-2-3 معادلات تجربي ويسكوزيته آميزه بر حسب غلظت سازنده‌هاي پليمري

2-2-2-4 جريان برشي پايدار آميزه‌هاي پليمري

2-2-2-5 الاستيسيته مذاب آميزه‌هاي پليمري

فصل سوّم : خاصيت ويسكوالاستيك خطّي

3-1 مقدمه

3-2 مفهوم و نتايج از خاصيت خطي بودن

3-3 مدل ماكسول و كلوين

3-4 طيف افت يا آسايش

3-5 برش نوساني

3-6 روابط ميان توابع ويسكوالاستيك خطي

3-7 روشهاي اندازه‌گيري

3-7-1 روشهاي استاتيك

3-7-2 روشهاي ديناميك: كشش نوساني

3-7-3 روشهاي ديناميك: انتشار موج

3-7-4 روشهاي ديناميك: جريان ثابت

فصل چهارم: بررسی رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری با استفاده از مدل امولسیون پالیریَن

4-1 مقدمه

4-2 مدل پالیریَن (Palierne model)

4-3 نتايج تجربي و بحث

منابع و مراجع

فصل اوّل: رئولوژی (Rheology)

1-1 تاريخچه پيدايش رئولوژی

نيوتن (1727-1642) اولين فردي بود كه برای مدل كردن سيالات با آنها برخوردی كاملاً علمی نمود. وی در قانون دوم مقاومت خود، كل مقاومت يك سيال را در برابر تغيير شكل (حركت) نتيجه دو عامل زیر دانست:

الف) مقاومت مربوط به اينرسی (ماند) سيال

ب) مقاومت مربوط به اصطكاك (لغزش ملكولها یا لايه‌های سيال بر هم‌ديگر)

و در نهايت قانون مقاومت خود را چنين بيان نمود: «در يك سيال گرانرو ، تنش مماسی (برشی) متناسب با مشتق سرعت در جهت عمود بر جهت جريان است.»

در اواخر قرن نوزدهم علم مكانيك سيالات شروع به توسعه در دو جهت كاملاً مجزا نمود.

از يك طرف علم تئوری هيدروديناميك كه با معادلات حركت اولر در مورد سيال ايده‌آل فرضی شروع می ‌شد، تا حد قابل توجهي جلو رفت. اين سيال ايده‌آل، غير قابل تراكم و فاقد گرانروي و كشساني (الاستيسيته) در نظر گرفته شد. هنگام حركت اين سيال تنشهای برشی وجود نداشته و حركت كاملاً بدون اصطكاك است. روابط رياضي بسيار دقيقي براي اين نوع سيال ايده‌آل در حالتهاي فيزيكي مختلف بدست آمده است

این فایل به همراه چکیده، فهرست، متن اصلی و منابع با فرمت doc ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار می گیرد.

تعداد صفحات:110

👇محصولات تصادفی👇

کارآموزی شرکت توليدي نرم افزار تکنیک FMEA بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جايگزين اوراق قرضه اثر آنتی اکسیدانی عصاره برگ گیاه شمعدانی در پایدارسازی روغن کانولا نقشه ی خطوط همدمای استان فارس