👈 فروشگاه فایل 👉

لکنت زبان در کودکان

ارتباط با ما

... دانلود ...

لکنت زبان در کودکان

فهرست مطالب

مقدمه............ 4

علائم و ویژگی¬های کودکان دارای لکنت زبان.......... 5

مراحل مختلف لکنت زبان..... 6

الف) پیش دبستانی ........................................ 6

ب) دبستانی .............. 6

پ) پیش نوجوانی ...................... 6

ت) نوجوانی .................. 7

عوامل مؤثر در بروز لکنت زبان کودکان ............... 7

۱) عوامل ژنتیکی و عصب¬شناسی ..................... 7

۲) عوامل بیولوژیک ...................... 7

۳) عوامل روان‌شناختی ................. 8

۴) عوامل محیطی ................... 8

آیا باید کودک مبتلا به لکنت را مثل سایر کودکان خود تربیت کنیم؟ ........ 8

کدامیک از مداخلات والدین می¬توانند باعث تشدید لکنت زبان گردند؟ ......... 10

روش‌های درمانی لکنت‌زبان ...................... 10

الف) خود درمانی ................................. 11

ب) روش جریان هوا ................................... 11

پ) دارو درمانی ...................................... 11

ت) دستگاه شنیداری ادینبورگ ........................................ 11

ث) روش‌های رفتار درمانگران ................................ 12

ج) روش گروه درمانی کودکان .......................... 13

چ) استفاده از مترونوم .......................................... 14

نتیجه¬گیری .................................................... 14

منابع ................................................. 15

👇محصولات تصادفی👇

20 سؤال و جواب در ارتباط با دوربین های مدار بسته نمونه قالب و تم پاورپوینت فوق العاده حرفه ای و زیبا برای ارائه پایان نامه برنامه شار حرارتی یک بعدی در متلب + به همراه رسم شکل عنوان : نظرات اندیشمندان غربی درباره قرآن کریم برنامه تشخیص چهره از بقیه تصویر با استفاده از شبکه عصبی در نرم افزار متلب