👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل شهرهای استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل شهرهای استان خراسان جنوبی به صورت نقطه ای

شیپ فایل نقطه ای شهرهای استان خراسان جنوبی

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

👇محصولات تصادفی👇

کار تحقیقی در مورد حكومت یقین بر شك زندگینامه شهید زین الدین مقیاس های حسابداری و مدل های بین المللی قیمت گذاری: توجیه همگن سازی حسابداری پروژه امنیت ملی بین الملل و ایران جزوه فیزیک سیال