👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت چرخدنده سنکرونیزه

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت چرخدنده سنکرونیزه

بخشی از متن:

در خودرو دستگاه هائی لازم است تا نیروی تولید شده موتور رابه چرخها منتقل نموده وخودرو رابه حرکت درآورد ویادرموقع توقفهای کوتاه نیروی موتور راازچرخها قطع نماید .برای انتقال نیروی موتوربه چرخها ، بین موتور وچرخها دستگاه مختلفی به نام دستگاههای انتقال نیرو واقع شده است.

دستگاههای انتقال نیرو شامل دستگاههاوقطعاتی هستندکه بین موتوروچرخهاقرارگرفته ونیروی حاصله موتورراپس ازتغییر وتبدیل به چرخها منتقل وسبب حرکت خودرومی گردند. محور حرکت بستگی به سیستم خودروممکن است درچرخهای عقب ویاچرخهای جلو قرار گرفته باشد.

👇محصولات تصادفی👇

تشابهات‌ و تفاوتهاي‌ حقوق‌ جزايي‌اسلامي‌ و غربي حل تمرین کتاب بیوشیمی گارت و گریشام – ویرایش پنجم بررسی فرایند نم زدایی از گاز در برجهای آکنده و اثر عوامل مختلف در میزان نم زدایی تحقيق نقش زنان در دفاع طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا