👈 فروشگاه فایل 👉

تست غیر مخرب Real time x-ray technique

ارتباط با ما

... دانلود ...

تست غیر مخرب Real time x-ray technique

چکیده:

یکی از مهمترین تستهای غیر مخرب در بازرسی قطعات اتصالی تست Real time x-ray technique میباشد. با ورود این تکنولوژی به صنعت دستگاه های سی تی اسکن کمتر مورد استفاده قرار میگیرند. ابتدا نمونه مورد آزمایش را بر روی میز ماشین با رعایت تمامی اصول قرار داده و شرایط آزمایشگاهی را فراهم میکنیم. در اصل به توسط این سیستم اپراتور میتواند عیبهای موجود را روی تابلوی نمایش قبل و یا هنگام انجام عملیات تست تشخیص دهد. این مزیت مهم باعث میشود که عیوب قبل از اتفاق افتادن مشخص شده و نوعی پیشگیری به عمل آید. و.....

👇محصولات تصادفی👇

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی رشته مکانیک پیرامون لیفت تراک مجموعه کاربردی در رابطه با طراحی باغ ایرانی1 2 نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان حاجی آباد نقشه ی بخش های شهرستان نائین تحقيق شكل گيري اسرائيل