👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپیونت نورد فلزات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپیونت نورد فلزات

فهرست مطالب پاورپوینت:

مقدمه / اهداف

نورد

طبقه بندی پروسه نورد

نورد گرم

سرد نورد

نیروها و روابط در هندسه نورد

تجزیه و تحلیل ساده از بار نورد : نورد متغیر

مشکلات و نقص در محصولات نورد

نورد؛ آسیاب کنترل

نظریه ها از نورد سرد

نظریه ها از نورد گرم

گشتاور و قدرت

👇محصولات تصادفی👇

بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري و مقايسه آن با ترانسهاي معمولي کتاب روش های آماری غیر پارامتری با استفاده از نرم افزار R طراحی محاسبه و ساخت جرثقیل دروازه ای متحرک دوتن بررسی تاریخ بلوچستان و مدعیان سلطنت طلبان متره و برآورد كامل يك ساختمان 3 طبقه همراه با پلان معماري