👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود فایل pdf گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود فایل pdf گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح

عنوان : آزمون کشش تک محوری

هدف : مشخص کردن مشخصات مکانیکی مصالح با استفاده از آزمون کشش

کلیات :

1-1:مقدمه: مقاومت یک ماده بستگی به قابلیت شکل ناپذیری و دوام آن در مقابل نیروهای وارده را دارد.این خاصیت در مصالح به طریق آزمایش تجربی تعیین می شود.

1-2:منحنی تنش- کرنش مهندسی: آزمایش کشش برای به دست آوردن اطلاعات پایه در رابطهبا طراحی سازه ها و همچنین برای پذیرش یا رد کردن مصالح انجام می شود.این آزمون بدین صورت است که نمونه را بین دو فک قرار داده و با اعمال نیرو به دو سر آن نمونه کشیده می شود تا پس از تغییر شکل، شکست در قطعه رخ دهد.

منحنی تنش- کرنش مهندسی را میتوان با استفاده از اطلاعات مربوط به نیرو تغییر شکل رسم کرد.(شکل1-2)

قایل ورد تکمیل شده این پی دی اف در سایت mechatproject.blogfa.com وجود دارد .

تنشی که در این منحنی استفاده می شود تنش مهندسی نامیده می شود که از تقسیم نیرو بر سطح اولیه بدست می آید.هم تنش متوسط و هم کرنش متوسط از تقسیم نیرو و تغییرات طول بر یک مقدار ثابت به دست می آید.بنابراین شکل منحنی تنش- کرنش به شکل منحنی نیرو تغییر شکل شباهت دارد و براساس کاربردهای مختلف از هر دوی آنها میتوان استفاده کرد.شکل و مقدار مربوط به منحنی تنش- کرنش مصالح به ساختار،عملیات حرارتی،تاریخچه بارگذاری،دما بستگی دارد اطلاعاتی که میتوان از منحنی تنش- کرنش بدست آورد عبارتست از استحکام کششی،نقطه(استحکام)تسلیم،درصد تغییر شکل و درصد تغییر کاهش سطح مقطع می باشد.

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب تنظیم کنترل کننده PI با استفاده از منطق فازی برای کنترل دمای اتاق تحقیق مناطق آتشفشانی ایران با تصویر مقاله ای کامل در مورد «فرهنگسرا » تعيين ضرايب شدت تنش ديناميكي در مواد هدفمند FGM با روش بدون مشمحلي پتروف- گالركينMLPG دانلود طرح توجیهی تولید پروتئین سویا