👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي در صنعت خودروسازي

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي در صنعت خودروسازي

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

اولين جائي كه قطعات براي مونتاژ بدنه خودرو ها آماده مي شوند سالن پرس مي‌ باشد. البته تعداد محدودي از قطعات در داخل توليد مي شود و بيشتر آن ها از خارج از كشور وارد مي شوند براي مثال قطعات ريو از كره و قطعات زانتيا از فرانسه وارد مي شوند. يك سري از فولادها نيز از فولاد مباركه اصفهان مي آيد.

جنس قطعات متفاوت است. مثلاً قطعات ريو و زانيتا گالوانيزه مي باشند.

در اين سالن براي ورقه هايي كه كشش خيلي زيادي دارند براي جلوگيري از زنگ زدن و محافظت سطح از خوردگي و يا تأثير رطوبت و تأثير گرما روغن محافظ مي زنند.

قبلاً از روغن كشش (كرم كشش) براي جلوگيري از بريده شدن ورقه هايي استفاده مي شد كه كشش خيلي زيادي را هنگام بريده شدن و سوراخ كردن آنها تحمل مي كردند مثل قطعة تويي در جانبي.

اما بعداً به 2 دليل استفاده از آن ممنوع شد:

1 – باعث آلودگي رنگ مي شد

2 – بعد از اين كه قطعات از كوره بيرون آمدند روي رنگ مي ماند و سبب تغيير آن مي شد امروزه از آب صابون استفاده مي شود.

بعضي از پرس ها چند مرحله اي هستند ابتدا قطعات اضافي آنها بريده مي شوند و در مرحله بعدي سوراخ هاي جانبي روي آن ها ايجاد مي گردند.

در كل قالب سازي بسيار دشوار و هزينه بر مي باشد.

سالن بدنه

در سالن بدنه جمعاً 4 قسمت كلي وجود دارد كه شامل كفي، شاتل، سايد، و كانواير (conveyer) مي شود.

در قسمت كفي، بخش كف ماشين توليد مي شود سپس به قسمت شاتل منتصل مي شود كه در آن محفظه موتور به كفي متصل مي گردد.

در قسمت سايد هم كناره هاي مربوط به بدنه تهيه مي شوند كه پس از آن به بخش شاتل منتقل مي شوند تا همراه با سقف و گلگيرها و ديگر اجزاء همگي روي كفي سوار شوند و عمليات جوش كاري انجام گيرد و دربهاي جانبي و درب موتور و درب صندوق هم نصب گردد تا سپس مرحله رگلاژ Regulat درب ها انجام شود و نهايتاً بدنه خودرو تكميل گردد.

پس از آن روي بدنه سوهان كاري انجام مي شود و پس از سنباده زدن و تأييد شدن از لحاظ كيفيت، بدنه به سالن رنگ منتقل مي شود.

1 – 4 سالن بدنه جديد

مواد شيميايي كه در سالن بدنه استفاده دارد شامل ماستيك ها Mastic سمباده ها Abrasives و گازهاي مخصوص جوش كاري مي شود .

1 – 1 – 4 ماستيك ها مشتمل بر سه نوع هستند :

1 – درزگير ساخت بدنه (Mastic sealer) : كه ضد لرزش و درزگير مي باشد و صرفاً جهت درزگيري قسمت هايي كه روي هم نصب مي شوند استفاده دارد.

2 – درزگير نقطه جوش : كه در نقش آب بند و رساناي جريان برق را دارد كه استفاده آن براي قسمت هايي است كه انتظار مي رود پس از جوش كاري دو قطعه ، هم جريان برق به خوبي هدايت شود و هم مانعي براي ورود آب يا هرگونه ذرات خارجي ديگر وجود داشته باشد.

3 – درزگير نواري : اين ماستيك به صورت يك چسب نواري دوطرفه عمل كرده و صرفاً جنبه چسبندگي دارد كه استفاده آن را زير درب پارك و اتصال قطعات مربوط به بخش سايد مي باشد.

3 – ماستيك هاي ضد لرزش nti Flutter : 3215 در بخش هاي مختلفي استفاده دارند كه از جمله آنها اتصال تراورزها Travers به سقف مي باشد. نقش تراورزها استحكام بخشيدن به سقف جهت جلوگيري از خشدن آن مي باشد.

2 – 1 – 4 سمباده ها :

سمباده هايي كه در سالن بدنه استفاده مي شود شامل دو نوع است :

1 – سمباده فيبري ديسكي Abrasive Disc

2 – سمباده پشت كركي Abrasive paper Disc

هر كدام از اين سنباده ها با دو درجه P100 و P80 در سالن بدنه موجود است. استفاده اين سنباده ها پس از عمليات سوهان كاري است كه با توجه به اينكه در سوهان كاري خراش هاي زياد و عميقي روي بدنه ايجاد مي شود بايد اين خراش ها برطرف شوند تا بدنه آماده براي سالن رنگ باشد براي اين كار ابتدا از سنباده يا فيبري استفاده مي شود كه دستگاه آن به صورت گرد Rotary ( با يك محور چرخش ) كار مي كند بعد از آن سنباده پشت كركي استفاده مي شود كه نرم تر بوده و خراش هاي بسيار كم عمق تري را ايجاد مي كند دستگاه مربوط به اين سنباده ها به صورت مداري (orbitaly) كار مي كند يعني دو محور چرخش دارد و به صورت بيضوي مي چرخد كه اين باعث صيقلي تر و صاف تر شدن سطح نسبت به سنباده قبلي مي شود كه بعد از اين مرحله از سنباده زدن بدنه براي رنگ شدن مناسب است.

3 – 1 – 4 گازهاي جوش كه در سالن بدنه استفاده مي شوند شامل 3 نوع گاز هستند :

1 – گاز CO2

2 – گاز O2 3 – گاز استيلن

گازهاي O2 و استيلن براي جوش سيمهاي برنجي استفاده مي شوند كه سيم هايي با طول حدود 1 متر و قطر 3 ميليمتر هستند در اين نوع جوش كاري از مايعي به اسم گاز فلاكس جهت روان تر شدن جوش كاري استفاده مي شود. از گاز CO2 هم براي يك نوع جوشكاري ديگر استفاده مي شود كه براي اين جوشكاري از روغني به اسم روغن ضد جرقه استفاده مي شود.

2 – 4 تفاوت هاي خط توليد بدنه

از جمله تفاوت ماستيك هاست در توليد بدنه زانتيا تنها از دو نوع ماستيك استفاده مي شود كه يكي نقش درزگير و لرزه گير را دارد و ديگري صرفاً نقش چسبندگي دارد. در اين جا ماستيك هايي كه نقش آب بند و رسانا دارند و همچنين ماستيك هاي درزگير نواري استفاده نمي شود . تفاوت ديگر در استفاده از سنباده هاست . در اين خط علاوه بر دو سنباده پشت كركي و فيبري ديسكي دو نوع سنباده ديگر نيز استفاده مي شوند :

1 – سنباده هاي كوچكي كه براي لبه ها استفاده مي شوند.

2 – سنباده پشت پارچه اي كه با درجه P150 موجود مي باشد.

اين سنباده كه به صورت لرزشي كار مي كند براي آخرين مرحله سنباده كاري استفاده مي‌شود كه از ديگر سنباده ها نرم تر است و سطح بدنه را صاف تر و صيقلي تر مي كند.

3 – 4 سالن بدنه قديم

در اين سالن نيز كليه مراحل مانند سالن بدنه جديد مي باشد با اندكي تفاوت كه يكي شامل بخش همينگ Hemming مي شود كه در لب هاي جانبي جلو، درب هاي موتور و صندوق عقب در اين سالن توليد مي شوند. در اين بخش نيز از درزگيرها استفاده در اين قسمت ماستيك 3215 يا ضد لرزش است كه براي اتصال قسمت هاي تقويت كننده درب هاي موتوري و صندوق به قسمت اصلي در به كار مي رود كه اين كار به دو روش دستي و دستگاهي انجام مي گيرد كه براي در موتوري به روش دستگاهي است يعني 44 نازل Nozzel روي يك دستگاه سوار شده اند كه در 44 جاي مختلف در موتور و هر كدام به اندازه 5 گرم از اين ماستيك را مي ريزند و براي در صندوق هم به روش دستي اين كار انجام مي گيرد يعني ماستيك ها به وسيله يك نازل اما در جاهاي مختلف زده مي شوند.

همينگ درب هاي عقب هم در سالن جديد صورت مي گيرد. از تفاوت هاي قابل ذكر سالن بدنه جديد و قديم استفاده از پودر تنه كار براي روان كردن جوش برنج به جاي گاز فلاكس در سالن قديم است .

دانلود گزارش کارآموزی مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت قطعات فلزی در صنعت خودروسازی

مواد شيميايي مورد استفاده در ساخت قطعات فلزي در صنعت خودروسازي

فهرست مطالب

3 – سالن پرس

4 – سالن بدنه

1 – 4 سالن بدنه جديد

1 – 1 – 4 ماستيك ها

2 – 1 – 4 سنباده ها

3 – 1 – 4 گازهاي جوش

3 – 2 – 4 سالن بدنه قديم

5 – سالن رنگ

1 – 5 خط PT

1 – 1 – 5 مراحل مختلف PT

2 – 1 – 5 آزمايش هاي PT

2 – 5 خط ED

1 – 2 – 5 ته نشست آندي

2 – 2 – 5 ته نشست كاتدي

3 – 2 – 5 الترافيلتراسيون

4 – 2 – 5 آنوليت

5 – 2 – 5 آزمون رنگ هاي كوره اي

3– 5 سيلر و عايق زير بدن

1 – 3 – 5 آزمون درزگيري PVC

وزن مخصوص

گرانروي

پايه ريزي

بو

رنگ

نحوه كاربرد

آزمايش رنگ

انواع تست ها

روش كاربرد دستگاه اندازه گيري دانسيته

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 51

👇محصولات تصادفی👇

چالش‏ های فنی، حقوقی و اجتماعی بانكداری نوين دانلود گزارش کارآموزی اداره برق منطقه ورامين - پيشوا بررسی ميزان اضطراب در تيپ شخصيتي ‎A و ‎B، سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران استراتژی مسیر شغلی شخصی