👈 فروشگاه فایل 👉

دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن

ارتباط با ما

... دانلود ...

دانلود گزارش کارآموزی آزمايشگاه تكنولوژي بتن

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

گزارش کار آزمایشگاه تکنولوژی بتن. ۷

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین جرم حجمی سیمان. ۸

شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۸

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۹

به طور کلی: ۹

منابع و مراجع: ۱۰

شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۱۰

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها:‌ ۱۲

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۱۲

منابع و مراجع: ۱۳

هدف: آزمایش استاندارد برای تعیین زمان گیرش‎ نهایی سیمان. ۱۴

شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۱۴

روش آزمایش: ۱۴

اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۱۵

مرتبه آزمایش.. ۱۵

۱٫ ۱۵

بحث و تفسیر نتایج و مقایسه با استانداردها: ۱۵

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۱۶

منابع و مراجع: ۱۶

هدف: دانه‎بندی مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه (دانه‎بندی مکانیکی ‎mm075/0 ‎D >) 18

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۱۸

شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۱۹

روش آزمایش: ۲۰

درصد عبوری.. ۲۱

اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۲۱

الف- شن به مقدار ۲ کیلوگرم. ۲۲

درصد عبوری.. ۲۲

حث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: ۲۵

درصد وزنی ریزتر. ۲۶

اندازه‎ی الک.. ۲۶

‎BS 882: 1983. 26

رده‎بندی.. ۲۶

ریز = ‎F. 26

متوسط ‎= ‎M.. 26

درشت = ‎C.. 26

درصد وزنی ریزتر. ۲۶

درصد وزنی ریزتر. ۲۸

شمارة الک.. ۲۸

اندازة اسمی شن با دانه‎بندی کم‎عرض… ۲۸

اندازه اسمی شن با دانه‏بندی عریض… ۲۸

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۲۹

منابع و مراجع: ۲۹

هدف: تعیین درصد رطوبت کلی سنگ دانه‎ها توسط خشک کردن. ۳۱

شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۳۱

روش آزمایش: ۳۲

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۳۲

منابع و مراجع: ۳۳

هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی ریزدانه ۳۴

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۳۴

روش‌ آزمایش: ۳۶

اطلاعات و نتایج به دست آمده: ۳۹

بحث و تفسیر در مقایسه با استانداردها: ۳۹

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات: ۴۰

منابع و مراجع: ۴۰

هدف: تعیین چگالی و جذب آب مصالح سنگی درشت دانه ۴۱

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۴۱

شرح دستگاه‎ها و وسایل: ۴۲

روش آزمایش.. ۴۲

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: ۴۳

منابع و مراجع: ۴۵

هدف: تعیین اسلامپ بتن. ۴۶

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش: ۴۶

شرح دستگاه‎ها و وسایل:‌ ۴۶

روش آزمایش: ۴۷

بحث و تفسیر و مقایسه با استانداردها: ۴۷

نوع ساختمان. ۴۸

دیوارها و پی‎های بتن مسلح. ۴۸

پی‎ها، بندها و دیوارهای غیرمسلح. ۴۸

تیرها و دیوارهای مسلح. ۴۸

ستونهای ساختمان. ۴۸

روسازی‎ها و دال‎ها

بتن حجیم.

درجة کارائی.

خیلی پایین.

راه‎سازی با تراکم ماشین‎های قوی..

پایین.

متوسط.. ۴۹

بالا. ۴۹

نتیجه‎گیری و عوامل خطا و پیشنهادات و اصلاحات:

منابع و مراجع:

آزمایش تعیین درصد هوای بتن تازه

تجزیه و تحلیل تئوری آزمایش:

وسایل آزمایش:

روش آزمایش:

روش به دست آوردن ‎G:

نتایج و محاسبات:‌

منابع خطا:

تجزیه و تحلیل تئوری.

شرح دستگاه‎ها و وسایل:

روش آزمایش:

موارد خطا:

نتایج نمونه مکعبی:

آزمایش بلین.

تجزیه و تحلیل تئوری.

وسایل مورد نیاز:

روش آزمایش:

نتایج و محاسبات:

نتیجه:

موارد خطا:

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 46

👇محصولات تصادفی👇

گزارش كارآموزي در تعميرگاه پارت پرايد استاد اینترنت شو کد متلب الگوریتم جهش قورباغه به همراه پاورپوینت آموزش الگوریتم جهش قورباغه و گزارش فارسی ارزیابی از حسابداری مدیریت با توجه به تغییرات اقتصادی تدوین برنامه کاهش اثرات خشکسالی با رویکرد مدیریت ریسک