👈 فروشگاه فایل 👉

کتاب معرفی ابزار دقیق و روابط بین آنها (مکاترونیک کاربردی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

کتاب معرفی ابزار دقیق و روابط بین آنها (مکاترونیک کاربردی)

ترانسديوسرها

مقدمه

ترانسديوسو (مبدل) وسيله‌اي است كه مي‌تواند كميت مورد اندازه‌گيري را به سيگنال الكتريكي كه تابعي از اين كميت است، تبديل كند. مهمترين كميت‌هايي كه بوسيله ترانسديوسرها تبديل به سيگنال الكتريكي مي‌شوند عبارتند از:

جابجايي(تغيير مكان)، نيرو، سرعت، شتاب، فشار، دبي، دما، و ميزان روشنايي.

تعريف هيدروليك

از آنجاييكه مايعات در هيدروليك نقش اصلي را ايفا مي‌كنند و نيز استفاده از اين علم امكان انتقال نيرو، حركت و كنترل آنها را بدست مي‌دهد مي‌توان هيدروليك را بصورت زير تعريف نمود:

هيدروليك علم استفاده از مايعات جهت انتقال و كنترل نيرو و حركت مي‌باشد

5- شتاب سنج پيزو الكتريك

اعمال نيرو به هر كريستال منجر به جابجايي اندكي در اتم‌هاي كريستال نسبت به موقعيت اوليه شبكه كريستال مي‌گردد. اين ميزان جابجايي X متناسب با نيروي اعمال شدهF مي‌باشد. رابطه F و X در حالت پايدار بصورت زير مي‌باشد:

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روستای میرشکارلو ارومیه بررسي نظام پاسخگوئي مبتني بر عملکرد در بيمارستان حضرت رسول تحقیق در مورد ادبیات بررسی عوامل جمعیتی مؤثر بر تحولات بازار کار نقشه ی بخش های شهرستان کنگان