👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی وانمايي و سلطه در جريان بين المللي خبر

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی وانمايي و سلطه در جريان بين المللي خبر

مقدمه: نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در روابط بين الملل

رسانه هاي ارتباط جمعي ميليونها انسان متعلق به فرهنگهاي متنوع را به يكديگر پيوند مي دهند و از اين طريق انبوه مردم دنياي وسيع و پرتنوع امروز به كمك كامپيوترها و ماهواره ها مانند يك روستاي كوچك از مسائل و مشكلات هم باخبر مي شوند. جملة‌ مشهور مك لوهان كه «رسانه تداوم جسم و تواناييهاي ماست» بيانگر اين مطلب است. رسانه هاي جمعي امروز توانسته اند نظام عصبي ما را به نحوي گسترش دهند كه جهان ما به مثابه يك دهكدة‌جهاني فرض مي شود. درچنين وضعي مسائل مردم اقصي نقاط دنيا «مسئله ما» تلقي مي‌گردد. «تصور و ادراك ما از مردم و رويدادهاي دنيا،‌درچنين شرايطي ، به مقدار زيادي بستگي به تصويري دارد كه از طريق وسايل ارتباط جمعي به ما منتقل مي شود دنيايي كه بايد با جنبه هاي سياسي ، ‌اجتماعي،‌ اقتصادي و فرهنگي آن مواجه شويم، غير قابل دسترسي ، غير قابل مشاهده و در بسياري موارد دور از ذهن ماست. اين دنيا بايد از طريق وسايل ارتباط جمعي براي ما شناخته و تبيين شود.»

زندگي اجتماعي ما به نحو غير قابل باوري با مسائل برون مرزي پيوند خورده و نزديك شده است. فرايندهاي جهاني شدن از جمله مهمترين دگرگونيهاي اجتماعي هستند كه در زمان ما رخ مي دهند و آن نوع تحليل جامعه شناختي كه خود را به بررسي جوامع منفرد محدود مي كند بيش از پيش كهنه شده است.

پيشرفت و گسترش ارتباطات در ابعاد سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان را به يك نظام اجتماعي واحد تبديل كرده است و در اين وضعيت زندگي افراد بيش از پيش از فعاليتها و رويدادهايي تاثير مي پذيرند كه كاملاً دور از زمينه هاي اجتماعي اي رخ مي دهد كه در آن فعاليتهاي هر روزة خود را انجام مي دهند و اين ناشي از برد جهاني رسانه‌هاست.

بنابراين در زندگي روزمرة‌كنوني، ما متكي به اطلاعاتي هستيم كه از طريق وسايل ارتباط جمعي به دست مي آوريم . اطلاعاتي كه آگاهيهاي ما راجع به دنياي برون را شكل مي دهند تا بر آن اساس برنامه هاي خود در سطوح فردي و ملي را طراحي كنيم.

بخش اول:

رسانه هاي خبري و خبرهاي رسانه اي

1. نقش خبري رسانه هاي ارتباط جمعي

يكي از نقشهاي اصلي و اولية‌ رسانه ها، «نقش خبري» است . رسانه‌ها از اين طريق مردم و مخاطبان خود را از آخرين رويدادهاي محلي،‌ ملي و بين المللي آگاه نموده و دنياي شلوغ و پيچيدة كنوني را رايشان روشن و قابل شناخت مي نمايانند. «انتشار رويدادهاي جامعه از طريق رسانه‌ها به انسان امكان مي دهد تا محيط زندگي خود را بهتر بشناسد و با توجه به آن احتياجات فردي و جمعي خود را مرتفع سازد، در برابر ديگران راه و رسم شايسته پيش گيرد، انديشه هاي خوب به دست آورد و قضاوتهاي درست نشان دهد و به طور كلي به عنوان عضوي از اعضاي جامعه با آگاهي كامل به حقوق و مسئوليتهاي خويش و با آزادي و آسايش به زندگي ادامه دهد.»

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات آزمون استخدامی اموزش و پرورش تفکیک رسته شغلی مشترک همه شغل ها دانلود فایل ورد Word پروژه بررسی منابع تغذیه سوئیچینگ و شبیه سازی آنها کتاب- اصول معماری بادگیرها-pdf-در 33 صفحه فیلم آموزشی طراحی و مدلسازی فنر کششی در نرم افزار اینونتور چند برنامگی، Multi programing