👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش كارآموزي حسابداري، شركت توليدي پاكسان

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش كارآموزي حسابداري، شركت توليدي پاكسان

تاريخچه فعاليت شركت :

1-1 شركت توليدي پاكسان در مورخه ششم ديماه 1341 تحت شماره 8493 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي شهر تهران با نام پاك كن با مسئوليت محدود به ثبت رسيده است. طبق صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 21 تيرماه 1342 نام و نوع شركت به شركت سهامي پاك كن و سپس بنابر تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30 مهر ماه 1349 به شركت سهامي خاص پاكسان تغيير يافته است. همچنين به موجب تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخ 30/06/1373 نوع شركت از سهامي خاص به سهامي عام تبديل گرديده و در تاريخ 04/11/1373 سهام آن در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده است. مركز اصلي شركت در تهران واقع شده و با توجه به اينكه بيش از 51 درصد سهام آن به طور غير مستقيم به شركت تهران توسعه صنايع بهشهر تعلق دارد، شركت پاكسان از جمله شركتهاي گروه توسعه صنايع بهشهر مي‌باشد.

2-1 موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامه، عبارت از تهيه و توليد انواع مواد شوينده و پاك كننده، محصولات بهداشتي و آرايشي، كارهاي توليدي و بازرگاني، سرمايه گذاري، صادرات، واردات و انجام هر نوع عمليات و معاملاتي كه بصورت مستقيم يا غير مستقيم مرتبط با موضوع فعاليت شركت باشد، است. به موجب پروانه‌هاي بهره برداري شماره 11259/62/4/2 مورخ 17/3/1343، 45666 مورخ 13/8/1348، 7270 مورخ 13/3/1349، 2/30239 مورخ 17/10/1379 و اصلاحيه‌هاي بعدي كه توسط وزارت صنايع صادر شده است شركت با ظرفيت اسمي توليد بالغ بر 250 هزار تن انواع محصولات شوينده وبهداشتي و پاك كننده فعاليت مي‌نمايد.

3-1 سرمايه شركت در پايان سال مالي مورد گزارش 135 ميليارد ريال منقسم به 135 ميليارد ريال منقسم به 135 ميليون سهم 1000ريالي مي‌باشد. اسامي سهامداران عمده در پايان سال مالي مورد گزارش بشرح جدول زير مي‌باشد.

👇محصولات تصادفی👇

پروزه هتل عباسی بررسی رابطه بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی های مدیریت تعارض دانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی امنیت در شبکه های حسگر بی سیم طرح توجیهی تولید پودر و پلیت یونجه نقشه ی بخش های شهرستان قیر و کارزین