👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی مكانيزاسيون توليد مجله تحت وب

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی مكانيزاسيون توليد مجله تحت وب

چكيده:

اين رساله كه پايان نامه تحصيلي مي باشد، مشتمل بر بخشهايي است كه توصيفهايي از واحد درسي پروژه عملي، تحت عنوان (مكانيزاسيون توليد مجله تحت وب) را به دست مي‌دهد و شامل فصول اصلي: ابزار و روش ها، تحليل و طراحي، پياده سازي مي باشد. در هر فصل قسمت خاصي از اين پروژه مورد بحث قرار گرفته است.

پيشگفتار:

موضوع انتخاب شده براي پروژه پايان نامه اي كه شرح آن را پيش رو داريد،‌مكانيزاسيون توليد مجله تحت وب مي باشد. از آنجائيكه در عصر حاضر، با توجه به گسترش به كارگيري كامپيوتر و استفاده از اينترنت مي‌توان از بسياري موارد كه منجر به اتلاف وقت و مصرف بي مورد كاغذ مي شود، جلوگيري كرد، موضوع مجله را مد نظر قرار داده ايم تا با پياده سازي مراحل تقليد آن تحت وب، در جهت كاهش هزينه ها گامي برداشته باشيم.

در اين زمينه با انتقال جايگاه افراد مسئول، به حوزه اينترنت، مكانيزاسيون توليد شكل مي گيرد. در قسمت تئوري موضوع به چگونگي شكل گيري وظايف پرداخته شده است.

اميد به اينكه مكتوب حاضر مورد توجه و تاييد استاد محترم واقع گردد.

تئوري موضوع:

در موضوع منتخب اين رساله،‌ افراد مسئول در توليد، عبارتند از: مدير مسئول، ويرايشگر، خبرنگاران و نويسندگان ثابت و افتخاري. از جمله وظايفي كه تحت وب انجام مي گيرد به طور اجمالي عبارت است از:

خبرنگاران و نويسندگاني كه مي توانند در هر موقعيت مكاني باشند، بعد از عضويت در سايت، مطالب خود را هر ماه به مجله ارسال مي دارند. ويرايشگر پس از بررسي مطالب ارسالي و تاييد اوليه آنها توسط مدير مسئول ويرايش و تاييد نهايي هر مطلب را به عهده دارد. نهايتاً پس از تاييد نهايي، مطالب تأييد شده به صورت اتوماتيك، با توجه به تاريخ، در هر صفحه جاي مي گيرد و خوانندگان قادر به استفاده از مطالب مندرج خواهد بود.

البته مدير مسئول وظايف ديگري از قبيل نظارت بر اعضاء سايت و كاركردشان و استفاده از آرشيو مجله را نيز به عهده دارد، كه در هر زمينه امكانات و دسترسيهاي لازم به صورت سيستماتيك براي مدير مسئول فوق فراهم مي‌باشد.

علاوه بر مطالب فوق، بازديدكنندگان سايت قادرند نظرات و پيشنهادات خود را پس از مطالعه مطالب ماهانه، براي مجله ارسال كنند. و همچنين يك موتور جستجو نيز در سايت قرار داده شده تا افراد قادر به جستجوي مطالب مورد نظرشان باشند.

مشاهدة آرشيو مطالب از امكانات ديگري است كه بازديدكنندگان به آن دسترسي دارند. علاوه بر امكان ارتباط ميان اعضاء و مسئولين توليد مجله با هم، بازديدكنندگان سايت نيز قادرند با مدير مسئول از طريق ايميل ارتباط برقرار كنند.

به طور كلي اين سايت امكان توليد و دسترسي به مطالب فراهم آمده براي بازديدكنندگان را از طريق وب فراهم مي آورد.

👇محصولات تصادفی👇

اثرات مخرب تداخل امواج الكترومغناطیسی در منابع تغذیة سویچینگ و روشهای کاهش آن سقف و انواع آن پاورپوینت کوربا CORBA پروژه بررسی مدهای ارتعاشی یک میله دوار به صورت عددی و آزمایشگاهی شیپ فایل خطوط همبارش استان خراسان جنوبی