👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی آرماتوربندی و اصول حاکم برآن در سازه ها - در 45 صفحه-docx

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی آرماتوربندی و اصول حاکم برآن در سازه ها - در 45 صفحه-docx

آرماتور بندی و نصب صفحه ستونها

آرماتوربندی کاری تخصصی میباشد و دقت و نظارت جدی بر آن الزامی است. در برخی شرایط تمام مقاومت پی را آرماتورها تامین می کنند. مهندسین ناظر موظف هستند قبل از اجرای بتن ریزی از آرماتوربندی فونداسیون بازدید به عمل آورده و تا پایان بتن ریزی نظارت مستمر و مستقیم داشته باشند. ذکر چند مطلب در خصوص آشنایی با نکات اجرایی آرماتوربندی الزامی است :

1- به هیچ عنوان از آرماتورهای زنگ زده و یا آغشته به روغن نباید استفاده شود در صورت آلودگی آرماتورها به روغن یا زنگ زدگی آنها، باید قبل از اجرای آرماتوربندی به پاکسازی آنها اقدام و بعد از تایید دستگاه نظارت به بتن ریزی اقدام گردد.

شکل: آرماتورهای زنگ زده که مجاز به استفاده از آنها در پی یا هر جای دیگر قبل از پاک کردن با برس یا هر وسیله دیگر نداریم.

بیاموزیم: آرماتورها دو دسته طولی (آرماتورهای اصلی) و عرضی (خاموت) هستند. خاموتها وظیفه نگهداری آرماتورهای طولی و جلوگیری از کمانش آنها در هنگام فشارهای زیاد و چند کاربرد بسیار مهم دیگر دارند. لذا اهمیت رعایت ضوابط خاموت گذاری کمتر از آرماتورهای اصلی نیست.

2- فاصله خاموتها از یکدیگر باید حداکثر 20 سانتی متر باشند و دستگاه نظارت موظف است که در صورت عدم رعایت از سوی پیمانکار از اجرای بتن ریزی جلوگیری نماید.

شکل: فاصله خاموتها از هم 20 سانتی متر است و مشاهده می کنید که نحوه اندازه گیری آن به راحتی قابل اندازه گیری است.

3- خاموتها باید مطابق بوسیله سیم آرماتوربندی به تمام میلگردهای طولی مهار شوند این امر الزامی است و میبایست توسط پیمانکار رعایت گردد و در صورت عدم توجه دستگاه نظارت موظف است از ادامه کار پیمانکار تا رفع نواقص فوق جلوگیری نماید.

شکل: در شکل مقابل مشاهده می کنید که خاموتها بوسیله سیم آرماتوربندی به آرماتورهای طولی بسته شده اند.

4- تمام میلگردها باید توسط قیچی مخصوص بریده شود و جدا از بریدن میلگردها به کمک دستگاه هوا برش خودداری شود . توجه داشته باشید که حرارت موجب افت کیفیت میلگردها میگردد.

شکل: بریدن آرماتور توسط قیچی. این روش صحیح می باشد.

شکل: بریدن آرماتور با هوابرش. این روش صحیح نیست و باعث می شود چند سانتی متر از سر بریده شده با حرارت غیر قابل استفاده شود.

5- از خم کردن آرماتور در دمای پایین تر از 5 درجه سانتیگراد خودداری شود و از باز و بسته کردن خمها به منظور شکل دادن مجدد میلگردها جدا خودداری شود در صورت مشاهده چنین مواردی باید به مهندس ناظر اعلام گردد تا مطابق ضوابط اقدام شود .

6- تمام میلگردها باید به صورت سرد و تا حد امکان با دستگاههای مکانیکی خم شوند از خم کردن آرماتورها و بولتهای صفحه های ستون به کمک حرارت ( هوابرش ) جدا خودداری شود.

شکل: نحوه صحیح خم کردن آرماتورها به صورت سرد و در دمای معمولی.

7- توجه داشته باشید که آرماتوربندی را که توسط مهندس ناظر تایید شده است نباید قبل از بتن ریزی تغییر داد (خصوصا از خارج کردن میلگردها جدا خودداری نمایید و در صورت مشاهده سریعا به مهندس ناظر گزارش دهید.)

8- فاصله بین میلگردها تا سطح قالب بندی حداقل باید 5/2 سانتی متر باشد تا پوشش بتنی روی میلگردها دارای ضخامت مناسبی باشد و علاوه بر ایجاد پیوستگی بین بتن و میلگرد، محافظت میلگردها در برابر خوردگی و زنگ زدگی انجام شود.

شکل: رعایت نکردن فاصله بین میلگردها و جداره قالب باعث از بین رفتن سریع پی می شود. ایا مجریانی که خودشان در زلزله نبوده­اند و از دست دادن زن و فرزند را نچشیده­اند، بهتر از این خواهند ساخت؟

شکل: فاصله مناسب بین میلگرد و دیواره قالب باعث استحکام و بالارفتن عمر پی و در نتیجه سازه و بالا رفتن مقاومت در برابر زلزله خواهد شد.

ميلگرد گذاري:

بسته به نظر طراح، معمولاً در اكثر سازه هاي بتني و دالها مصرف فولاد S220،S300،S350،S400 رايج است بجز فولاد S220 بقيه ميلگرد ها آجدار هستند. به هر حال ميلگردها بايد آزمايش شوند و انطباق آنها با نوع مورد نظر ثابت گردد. ميلگردهاي سرد پيچانده شده داراي يك مارپيچ سراسري در سطح هستند.

ميلگردهاي به ترتيب شباهتي با S220،S300،S400 دارند. اعداد ذكر شده نشانه حد تسليم ميلگرد بر حسب مگا پاسكال است.

ميلگردها بايد به نحوي انبار شود كه زنگ زدي كمتري داشته باشد. ميلگرد نبايد مستقيماً روي زمين قرار گيرد و استفاده از خرك يا چهار تراش يا چوب گرد در زير آن به نحوي كه حداقل 10 تا 15 سانتي متر بالاتر از زمين طبيعي قرار گيرد ضروري است. مصرف ميلگردهايي كه زنگ آنها در حد پوسته شدن است مجاز نمي باشد و در مناطق خورنده زنگ ميلگردها بايد در حدي باشد كه بتوان براحتي با برس كشي، گوني كشي وناخن زنگ آن را پاك كرد و زنگ بيشتر را بايد با ماسه پاشي يا روشهاي ديگر پاك نمود.

ميلگرد ها با مقاومت بالاتر و يا سر نورد شده و يا سرد اصلاح شده با پيچاندن ( تُر ) زودتر زنگ مي زنند و به مراقبت بيشتري احتياج دارند. پوشش ميلگر ها با نايلون انداختن روي كلافها يا بنديل شاخه ها ممكن است زنگ زدگي را افزايش دهد مگر اينكه كوتاه مدت و در هنگام بارندگي به كار رود. انداختن برزنت بر روي ميلگرد ها بهترين شيوه است و يا اينكه آنها را در محيط سر پوشيده نگهداشت.

بريدن با روش مكانيكي بهتر است. استفاده از شعله ( روش حرارتي ) در موارد كم اهميت و در مواردي كه ميلگردهاي گرم نورد شده و سرد اصلاح نشده داشته باشيم با اجازه نظارت ميسر و بهتر است شره هاي اكسيده شده باقيمانده در سر ميلگرد هاي بريده شده پاك شود. ميلگرد ها بايد تميز و عاري از زنگ، ضد زنگ، قير، يخ و برف، بتن و ملات و دوغاب سخت شده، روغن و چربيها و مواد افزودني، موارد آلي و املاح مضر باشد و در صورت وجود اين مواد بايد آنها را از سطح پاك كرد.

معمولاً خم كردن به روش سرد انجام مي شود در هواي سرد با دماي كمتر از 5- سانتي گراد نبايد ميلگرد ها را خم كرد ودر هواي خنك بايد سرعت خم كردن را كم نمود و يا قطر خم را بزرگتر كرد. بهترين روش خمكاري استفاده از دستگاه فلكه خم كن برقي است كه سرعت و قطر خم در آنها كنترل مي شود حداقل قطر خم بايد طبق ضوابط فصل هشتم آبا باشد.

بستن ميلگرد ها بايد با مفتول 1 تا 5/1 ميلي متري گالوانيزه سفيد انجام شود. استفاده از مفتول هاي فولادي فنري جديد و يا سيمهاي پلاستيكي نيز امكان پذير است. جوش دادن ميلگر هاي متقاطع مجاز نيست مگر براي شبكه هاي جوشي كار خانه اي آماده جوش ميلگرد هاي طولي و عرضي در شرايط خاص و با اجازه و كنترل نظارت مشروط بر اينكه در نقشه ها و طراحي پيش بيني شده باشد مجاز است.

در صورت نياز به اتصال ميلگرد ها به تير آهن وغيره بايد از حداقل جوش با آمپر كم و الكترود ضعيف استفاده نمود. پوشش بتني روي ميلگرد ها بايد طبق نقشه و مشخصات تامين شود ( بويژه در مناطق خورنده ) و سر مفتول ها نبايد در مناطق خورنده داخل پوشش باشد. خرك و لقمه فلزي در مناطق خورنده مجاز نيست.

استفاده از لقمه هاي بتني ( ملاتي ) با كيفيت مشابه بتن اصلي و با نسبت آب به سيمان مساوي يا كمتر از آن ضروري است. اين لقمه ها بايد در قالب مخصوص ريخته، متراكم و عمل آوري گردد و به هيچ وجه نبايد آنها را كم اهميت دانست لقمه هاي پلاستيكي در اكثر موارد مناسب و مورد تائيد هستند و توصيه مي شود اما به كار گيري آنها در مناطق خورنده هنوز مورد ترديد است. خرك ها و لقمه ها بايد محكم و با دوام باشند و زير بار ميلگرد و بتن و ضربات حين اجرا بويژه حركت افراد بر روي ميلگرد ها آسيب نبينند و فاصله آنها بايد طوري باشد كه ميلگرد ها خم نشوند وپوشش بتني تغيير ضخامتي بيش از روا داري مجاز نداشته باشد.

استفاده از كلوخ و آجر و چوب ابداً بعنوان لقمه و خرك مجاز نيست و بكار گيري سنگ، محل ترديد است.

مجموعه کلینیک فنی و تخصصی بتن ایران ، سعی نموده است با بهره گیری از کارشناس و تجربیات چندین ساله ، فضایی علمی ، مشاوره و مهندسی در زمینه تکنولوژی های روز ، بازرگانی ، مهندسی و مقالات بتن جهت دسترسی سریع ، آسان و کاربردی مهندسان ، اساتید ، کارفرمایان، کارخانجات بتن آماده ، کارخانجات بتن پیش ساخته و دانشجویان مرتبط با صنعت بتن فراهم آورد. شما می توانید با انتخاب و کلیک بر هریک از مباحث زیر به شرح موضع و کسب اطلاعات مورد نظر از طریق سایت به روز و کاربردیکلینیک فنی و تخصصی بتن ایران دسترسی یابید :

افزودنی های بتن چیست ، انواع افزودنی های بتن ، لیست قیمت افزودنی های بتن ، روش مصرف افزودنی های بتن ، بتن ریزی در هوای سرد ، بتن ریزی در هوای گرم ، ترمیم بتن ، انواع روش های ترمیم بتن ، ترمیم بتن ترک خورده ، بتن گوگردی ، ترمیم کننده بتن ، چسب بتن چیست ، انواع چسب بتن ، چسب اپوکسی بتن چیست ، چسب های آب بندی بتن ، روان کننده بتن چیست ، انواع فوق روان کننده بتن ، قیمت انواع چسب بتن ، لیست قیمت چسب های بتن ، انواع روش کیورینگ بتن ، مواد کیورینگ بتن ، لیست قیمت کیورینگ بتن ، آب بندی بتن چیست ، انوع روش های آب بندی بتن ، آب بندی بتن به روش تزریق رزین پلی یورتان

👇محصولات تصادفی👇

نمونه سوالات icdl به همراه پاسخ جزوه پیش دانشگاهی تجربی، حرکت‌ شناسی در دو بعد بررسی و مطالعه بیماریهای باکتریایی طرح توجیهی تولید دستاگاههای بسته بندی پاورپوينت رله و حفاظت الکتریکی