👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق پستهاي فشار قوي

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق پستهاي فشار قوي

چکیده:

نیاز روز افزون به برق ومزایای انرژی الکتریکی باعث بوجود آمدن نیروگاههای بزرگ شده است. معمولأ به دلایل متعدد نیروگاهها درمناطق دور از مرکز مصرف ایجاد می شوند. درمورد نیروگاههای آبی شرایط خاص جغرافیایی ودرمورد سایر نیروگاهه نیاز به آب زیاد ومنابع سوخت ،ایجاد آلودگی محیط ،محدودیت هایی رادر انتخاب محل نیروگاه بوجود می آورد.

ازطرفی چون نصب نیروگاههای کوچک متفاوت برای جوابگویی مصرف درنقاط مختلف یک کشور مستلزم وجود واحدهای رزرو وخرج زیادبرای تعمیرات ونگهداری وسوخت رسانی می شود. لذا ترجیحأ یک یا چند نیروگاه بزرگ درنقاطی که شرایط مساعد دارندایجاد شده و سپس انرژی رابه نقاط مصرف انتقال می دهند. همچنین برای ارتباط بین نیروگاهها به منظور افزایش قابلیت اطمینان و نیزبرای بالا بردن پایداری سیستم و وجود اختلاف زمان پیک بار درنقاط مختلف یک کشور و سعی دربدست آوردن انرژی الکتریکی ارزانتر ، سراسری کردن شبکه انتقال نیرو را اجتناب ناپذیر می نماید .

در سیستم برق متناوب ( A.C )تبدیل ولتاژ توسط ترانسفورماتور انجام میشود.

درنیروگاه ولتاژخروجی ژنراتور توسط ترانسفورماتور افزاینده تا حدمورد نیاز بالا برده می شود و درمراکز مصرف ترانسفورماتورهای کاهنده با نسبت تبدیل مناسب بکار می روند تا ولتاژ را به میزان مورد نیاز کاهش دهند.

ترانسفورماتور و سا یر قطعات لازم برای اندازه گیری مقاد یر ولتاژ و جریان و قدرت (… V.T ,C.T ) و سایر پارامتر ها و سایر تجهیزاتی که برای حفاظت و کنترل رله ها وبریکر ها و .... بکار برده می شوند در سطحی به نام پست (SUB STATION ) نصب میشود. گاهی درشبکه لازم است خطوط درمحلی به یکدیگر ارتباط یابند ویا امکان مانور روی آنها بوجود آید، برای این منظور لازم است که در یک ایستگاه کلیدهایی نصب و باخطوط بنحوی ارتباط یابند که بتوان به این هدف رسید.این نوع پستها را پست سویچینگ مینامند. در بسیاری از پستها ترکیبی از دو حالت فوق با هم مشاهده می شود.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

بحث علمی در زمینه ایجاد پستهای فشار قوی 3

مبانی نظری استانداردهای مرتبط 3

ولتاژانتقالی 5

انواع پستهاي از نظر عايق بندي 7

اجزاء تشكيل دهنده پستها 9

پستهای فشار قوی. 9

مراحل طراحی پستهای فشار قوی 10

تشریح انواع پستهای فشار قوی. 11

تاسيسات جانبي 13

اجزاء تشکیل دهنده پستها 16

باسبارها و انواع آن 17

هادیهای پستهای فشار قوی 20

ترانسفورماتورهای حفاظتی 21

انواع ترانس ولتاژ 22

انواع تپ چنجر 24

انواع کلیدهای قدرت. 25

انواع بریکر ها 26

آرایش پست Lay Out 29

سیستم زمین در پستهای فشار قوی 29

بررسی ولتاژهای مؤثر در ایمنی و شبکه زمین 30

شین بندی 36

حفاظت باسبارها و خطوط 39

ترانسهای قدرت 40

تغذیه داخلی پست و باطریخانه 43

وسایل موجود بر روی میز کار عبارت است از 50

اصول بهره برداری از پستهای فشار قوی 52

شرح وظایف اپراتورها در پستهای فشار قوی 54

👇محصولات تصادفی👇

کد متلب رسم پدیده گیبس پاورپوینت مدرسه باهاوس رازهاي تازه در روند پير شدن بیوگرافی بيل گيتس رئيس شركت مايكروسافت پاورپوینت خصوصی سازی بانک ها