👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق بررسي تاثير افسردگي در جوانان و مقايسه آنها در دختران و پسران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق بررسي تاثير افسردگي در جوانان و مقايسه آنها در دختران و پسران

فصل اول كليات:

مقدمه :

جواني زيباترين دوره زندگي افراد است. جوانان از ناهمواريهاي دوره كودكي و نوجواني و مسائل مختلف آن گذشته و مبدل به انسانهايي خوش اندام- نيرومند با ظاهري كاملاً آراسته و نظم يافته خود را در مي يابند. انديشه درباره آينده و فكر و شغل و پيشه آنها و انتخاب راهي كه مسير زندگي آنها را معين خواهد كرد جاي زيادي در زندگي جوانان را اشغال مي كند. آنها در حالي كه جدا درباره آينده خود مي انديشند به كمك بزرگتر ها شروع به اصلاح خود نيز مي كنند. در دوره جواني در رشد روحي و رواني دختران و پسران جوان تغييراتي حاصل مي شود و اصولاً در اين دوره جريان تفكر تغيير كرده و بيشتر حالت انتقاد به خود مي گيرد. جوانان به اندازه كافي از اندوخته اطلاعاتي خويش استفاده مي كنند خصوصاً‌از اطلاعات تعميمي و تجزيه و تحليل شده نهايت استفاده را مي‌برند.

در آغاز سالهاي جواني همراه با پيشرفت جسم- روح و روان جوانان نيز پيشرفت مي كند و سبب تقويت منابع معنوي و شخصيتي آنها مي گردد . در اين سنين جوانان شروع به بررسي شايستگي ها و رفع نقايص خود اقدام مي كنند و خصوصيات دروني و بيروني خود را مورد تجزيه و تحليل منطقي قرار مي دهند. علاقه به زيبايي شناسي و اخلاق كه در جريان تماس با طبيعت و هنر و مردم بروز مي كند داراي اهميت خاصي است. جوانان به سوي ادبيات و شعر و تئاتر كشيده مي‌شوند و بسياري از آنها به داستان گويي و داستان نويسي و كارهاي هنري گرايش پيدا مي كنند. در آغاز جواني اراده قوي تر مي گردد و ويژگي هاي دروني يعني پايداري- تصميم گيري و شجاعت و انتقاد گيري و از خود و ابتكار رشد كرده و توسعه مي يابد. وجود تمام اين ويژگي هايي كه براي جوانان دردوره جواني بر شمرديم فقط جواناني از اين خصوصيات بهره مند مي گردند كه تحت تعليم و ترتيب صحيح و علمي قرار گرفته باشند . در اين راستا نقش جامعه- مدرسه و خانواده و مربيان از اهميت ويژه ايي برخوردار است. اگر غير از اين باشد به پسران و دختران جواني بر مي‌خوريم كه مايوس – گرفته و غمگين و خيالباف و... هستند و علل آن در نتيجه ناروايي محيط زندگي خانوادگي و يا روابط سرد بين والدين و غيره مي باشد كه منجر به افسردگي آنها مي گردد. خصوصيات رواني كه مشخص كننده دوره جواني هستند مي توان از تمركز اساسي و آگاهانه كه به جوانان در ارتباط با جامعه وحدت مي بخشد و قبول هدايت خاص جوانان است نام برد.

فهرست مطالب :

عنوان

تشكر و قدرداني

پيش گفتار

فصل اول كليات

مقدمه

موضوع تحقيق

بيان مسئله

اهميت تحقيق

ضرورت تحقيق

فايده تحقيق

هدف يا اهداف تحقيق

سوالات تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

پيش فرضهاي تحقيق

پيش بيني محدوديتهاي تحقيق

خلاصه فصل

كتابنامه :

1- مقدمه

2- بيان مسئله

3- اهميت و ضرورت و فايده

4- اهداف تحقيق

5- سوال پژوهشي

6- فرضيه پژوهش

7- پيش فرضها

8- متغيرها

9- پيش بيني محدوديتها

10- خلاصه فصل

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل اثر زلزله بر سازه بتن مسلح گزارش كارآموزي در شركت هفشجان فجر دانلود مقاله بهینه‌سازی تعمیر و نگهداری مبتنی بر قابلیت اطمینان برای سیستم‌های توزیع توان نقشه کامل پی دی اف راههای ایران تحقيق پيشنهاد روشي براي بودجه‌ريزي عملياتي