👈 فروشگاه فایل 👉

تحقيق آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقيق آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)

مقدمه:

امروزه جوامع گسترده به دليل پيچيدگيهاي خاصي كه در اين نوع جوامع وجود دارد ، با مشكلات و مسائل فراواني در زمينه هاي مختلف فرهنگي و اجتماعي روبرو هستند و هميشه همراه با پيشرفت با انواع آسيب هاي اجتماعي روبرو بوده اند .

از جمله اين آسيب ها مي توان از ترك ناگهاني دختران از خانه ياد كرد ، كه اين مسئله در جامعه ما به دليل وجود معيارها و هنجارهاي ديني و خانوادگي ، يك نوع اسيب اجتماعي محسوب مي شود كه بايستي به دنبال ريشه يابي اين مسئله باشيم . و به جاي پاك كردن صورت مسئله به دنبال يافتن راه حلي مفيد باشيم .

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………3

مسئله شناسی فرار از خانه……………….............4

تبیین عوامل موثر در فرار دختران………………....5

پیامدهای فرار دختران…………………….. .....12

نقد برخی عملکردها………………………… 15

پیشنهادات………………………………...16

👇محصولات تصادفی👇

کتاب Modern English Exercises for Non-Native Speakers Part II - ویرایش دوم تشريح دخالت هاي مرمتي در عمارت چهل ستون قزوين زندگي نامه آيت الله تهراني جوشكاري ليزر شیپ فایل آبراهه های استان آذربایجان شرقی