👈 فروشگاه فایل 👉

سيستم نگهداري و تعميرات (نت)

ارتباط با ما

... دانلود ...

سيستم نگهداري و تعميرات (نت)

مقدمه:

با رشد صنايع تعداد كارخانجات نيز افزايش يافته و فعاليتها ي در حال انجام آنها نيز پيچده تر مي شوند در صد قابل ملاحظه اي از سرمايه اكثر موسسات صنعتي را مواد اوليه , لوازم مصرفي، قطعات يدكي، كالاهاي ساخته و نيم ساخته و از اين قبيل تشكيل ميدهند كه قسمت عمده سرمايه در گردش اين موسسات صرف تهيه اجناس و وسائل مذكور مي گردد. لذا با توجه به اين مطلب آشكار مي گردد كه نگهداري و حفاظت بسيار دقيق از آنها و الزامًا برقراري يك سيستم صحيح سفارش و كنترل موجودي، بسيار منطقي و اقتصادي است. اگر موجودي كالاي يك مؤسسه صنعتي بيش از حد مورد لزوم باشد قسمتي از سرمايه آن مؤسسه به حال ركود در آمده و اگر كمتر از حد مورد لزوم باشد در برنامه هاي عملياتي آن وقفه پيش مي آيد.

لذا براي جلوگيري از اين ركود سرمايه و وقفه در برنامه هاي عملياتي، بايد روشهاي صحيح، اساسي و اقتصادي در خريد، نگهداري و مصرف اجناس اتخاذ و اجرا گردد.

با ظهور ر ايانه در صنعت و محاسن غير قابل انكار اين پديده اين انديشه در بشر تبلور يافت كه كليه سيستم هاي جاري در سطح كارخانجات و صنايع تحت سيطره رايانه درآورده شوند . لذا بهره بري از سيستم تعمير و نگهداري لازم ميگردد.

👇محصولات تصادفی👇

گزارش کار دوره کارورزی شرکت نورد و تولید قطعات فولادی-در 24 صفحه- در قالبdocx دانلود پرسشنامه خلاقیت دکتر سلطانی آزمون سازی زبان انگلیسی دانلود گزارش کارآموزی خط توليد كارخانه كاشي بررسی اعتبارات اسنادي