👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملایر (واقع در استان همدان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملایر (واقع در استان همدان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ملایر

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحلیل مساجد ایرانی پاورپوینت خوشه بندی با استفاده الگوریتم DBSCAN پایان نامه سیستم تشخیص نفوذ بررسی موضوع روانشناسی سلامت ارزيابي عملکرد و کارآيي شرکت با مدل ترکيبي شبکه هاي عصبي و تحليل پوششي داده ها (Neuro-DEA)