👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان (واقع در استان گلستان)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان رامیان

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

آشنایی با شبکه های بی سیم پروژه آمار علم آمار دانلود نقشه های هتل,پروژه هتل طرح معماری حل مسئله معكوس انتقال حرارت گذرا به كمك روش المانهاي مرزي و الگوريتم ژنتيك دانلود طرح توجیهی خدمات مشاوره مهندسی