👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه (واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان کهگیلویه

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پروژه بخش سي سي يو در يك بيمارستان 40 روش کسب درآمد کاربردی دانلود گزارش کارآموزی شركت سهامي مخابرات يک مدل رياضي در زمان بندي فعاليت هاي نگهداري پيشگيرانه بررسی والیبال ، تعامل دست و تور