👈 فروشگاه فایل 👉

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاوه (واقع در استان کرمانشاه)

ارتباط با ما

... دانلود ...

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاوه (واقع در استان کرمانشاه)

شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان پاوه

در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:

- نام شهرستان

- مرکز شهرستان

- مساحت شهرستان به کیلومتر

- محیط شهرستان به کیلومتر

- مساحت شهرستان به هکتار

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت روش های نوین اجرای سازه های بتنی تکنیک های ریخته گری و قالب سازی عینک طراحی شده در سالیدورک - طرح 1 نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان خواف (واقع در استان خراسان رضوی) کاربرد راديو ايزوتوپ ها ( عناصر راديواکتيو ) در پزشکي